Glasilo invalida rada (GIR)

Glasilo Invalida Rada je časopis Udruge invalida rada Zagreba koji se tiska dva puta godišnje: u siječnju i srpnju.

Udruga je krenula sa izradom i tiskom Glasila u studenom 2002. godine te svoje prvo Glasilo izdala u prosincu 2002. godine.
Ideja se rodila kako bi Udruga svojim članovima omogućila uvid u svoje aktivnosti, aktualna događanja i novosti, a kako bi ujedno o tome informirala i širu javnost.

Od 2011. godine, Glasilo se tiska dva puta godišnje u većem formatu, novom dizajnu te kvalitetnijem papiru i u boji.

Sve koji imaju kakav komentar, mišljenje, prijedlog, ideju ili kritiku vezanu uz sadržaj Glasila, pozivamo da nam isto pošalju putem e-maila.

Takodjer pozivamo sve privredne subjekte zainteresirane za objavu reklama i članaka u Glasilu da nas kontaktiraju putem e-maila.

Glasilo je dostupno za besplatno preuzimanje u prostorijama Udruge u mjesecima izdavanja ili ovdje: GIR 47