Povlastice nevezane za članstvo

Što je sve moguće ostvariti temeljem rješenja izdanih od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, neovisno o učlanjenju u UIR Zagreba?

 

Svaka nova promjena Zakona ili odluka biti će pravovremeno uvrštena u ove informacije.

 

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dopunsko zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna osigurano je za osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema propisima o mirovinskom osiguranju (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, NN 71/10.).

Da bi se povlastica ostvarila, potrebno se obratiti nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koja je izdala zdravstvenu knjižicu, s osobnom iskaznicom, zdravstvenom knjižicom i preslikom Rješenja o tjelesnom oštećenju.

 

GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA

Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta (koja se plaća prilikom registracije osobnog automobila) ne plaćaju osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka (Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine, NN broj 136/11). Navedene osobe povlasticu mogu ostvariti za jedan osobni automobil u svom vlasništvu, odnosno za osobni automobil koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

Da bi se povlastica ostvarila, potrebno je podnijeti zahtjev Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture (Prisavlje 14, Zagreb, tel. 6169050) uz koji treba priložiti:
presliku prometne dozvole i knjižice vozila (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila),
-    rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

CESTARINA ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM

Cestarinu za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.) ne plaćaju osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka (Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine, NN broj 136/11). Navedene osobe povlasticu mogu ostvariti za jedan osobni automobil u  svom vlasništvu, odnosno za osobni automobil koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

Osoba može ostvariti ovu povlasticu samo kada upravlja osobnim automobilom koji je u njenom vlasništvu ili ga koristi na temelju ugovora o leasingu, odnosno kada se nalazi u osobnom automobilu koji je u njenom vlasništvu ili ga koristi na temelju ugovora o leasingu.

Na temelju rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (Prisavlje 14, Zagreb, tel. 6169050), uz priloženu fotografiju i presliku osobne iskaznice, Hrvatske autoceste d.o.o. (Jadranska avenija 6, Lučko, tel. 6504812, 6504813) izdaju potvrdu/smart karticu. Prilikom preuzimanja potvrde/smart kartice plaća se iznos od 20,00 kn. 

 

ZNAK PRISTUPAČNOSTI

Pravo na Znak pristupačnosti mogu ostvariti osobe s invaliditetom s 80 ili više posto tjelesnog oštećenja odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto. Znak pristupačnosti važi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom ili se ta osoba nalazi u vozilu.
Za ostvarenje ove povlastice potrebno se obratiti u Gradsku upravu, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za promet, Trg S. Radića 1, Zagreb, tel: 01/6101111 ili u Županijski ured nadležan za poslove prometa.

Potrebno je predati zahtjev za izdavanje Znaka pristupačnosti kojem se prilaže sljedeća dokumentacija: Nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje koje se dobija temeljem Rješenja o tjelesnom oštećenju, fotografija i biljezi.

 

PARKIRANJE
vozila osoba s invaliditetom izvan posebno označenih mjesta za parkiranje

Sukladno članku 10. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik 12/11), u gradu Zagrebu, osobe s invaliditetom, koje su korisnici znaka pristupačnosti, bez naknade, svoje vozilo mogu parkirati osim na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom i na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate, ali najduže 2 sata tijekom jednog dana.

Ovo pravo korisnik znaka pristupačnosti može ostvariti uz uvjet da uz važeći znak pristupačnosti istakne i važeću naljepnicu koju izdaje organizator parkiranja (Zagrebparking, Šubićeva 40/III). Potrebno im je dostaviti presliku rješenja na temelju kojeg je ishođen znak pristupačnosti, prometnu dozvolu, osobnu iskaznicu i znak pristupačnosti. Naljepnica vrijedi jednu godinu, a trošak izrade i izdavanja iste je 30,00 kn.

Pravo na ostvarivanje ove pogodnosti moći će ostvariti sve osobe koje posjeduju važeći znak pristupačnosti, bez obzira na to imaju li prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu.

Osoba u čiju korist je naljepnica izdana može zatražiti da se odobri izdavanje naljepnice za drugo vozilo (drugu registarsku oznaku), što se smatra novim izdavanjem naljepnice.

 

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Boravišnu pristojbu (temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi: NN broj 152/08, 59/09, 81/08 te 139/09), ne plaćaju osobe s invaliditetom sa 70 ili više posto tjelesnog oštećenja i jedan pratitelj, a što dokazuju odgovarajućim ispravama.

 

POVLASTICA PRI VOŽNJI VLAKOM ILI BRODOM

Povlasticu pri vožnji vlakom ili brodom odnosno popust od 75% na punu vrijednost vozne karte te besplatnu voznu kartu za pratnju ukoliko je pratnja zdrava osoba, mogu ostvariti osobe s tjelesnim oštećenjem ukupnog postotka najmanje 70% oštećenja isključivo donjih ekstremiteta.

Povlastica se odnosi na četiri jednokratne godišnje karte za vožnju vlakom ili brodom unutar Repulike Hrvatske, a izdana objava vrijedi 60 dana za oba smjera.

Osobe s područja Grada Zagreba ovu povlasticu ostvaruju u Gradskoj upravi, Gradskom uredu za socijalnu  zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel za zaštitu osoba s invaliditetom na Trgu Stjepana Radića 1, soba 236, II kat, tel. 01/6101236, a osobe s područja izvan Grada Zagreba pri nadležnom Županijskom uredu.

Za ostvarenje povlastice potrebno je dostaviti presliku Rješenja o tjelesnom oštećenju (ako ih postoji više – onda sva), presliku osobne iskaznice te OIB. Pratnja treba u navdeni ured doći osobno prilikom podnašanja prvog zahtjeva te ponijeti presliku osobne iskaznice i OIB.

 

BESPLATAN ULAZ VOZILOM NA ŠRC JARUN

Besplatan ulaz vozilom na ŠRC Jarun od 01.01.2004. godine ostvaruju osobe s invaliditetom koje imaju važeći Znak pristupačnosti. Godišnja kartica vrijedi godinu dana od datuma izdavanja i važeća je isključivo uz važeći Znak pristupačnosti istaknut na vozilu.

Za ostvarivanje povlastice odnosno dobivanje godišnje kartice potrebno se obratiti u Upravu Upravljanja sportskim objektima, RSC Jarun, radnim danom od 9,00-13,00 sati. Potrebna dokumentacija za vađenje kartice: Rješenje o tjelesnom oštećenju (kopija te original na uvid), prometna dozvola (kopija te original na uvid), pismena Zamolba za ostvarivanje povlastice te manipulativni troškovi izdavanja godišnje kartice u iznosu od 20,00 kn.

 

POPUST ISKON-a

ISKON omogućuje osobama s invaliditetom tjelesnog oštećenja 80% ili više postotaka popust na mjesečnu naknadu u visini od 10%.

Za ostvarivanje povlastice potrebno je prilikom potpisivanja zahtjeva za uslugu priložiti uz potpisanu dokumentaciju i kopiju jednog od Rješenja o invaliditetu. 
Za detaljne informacije nazovite besplatni telefon 0800 1000 ili pregledajte službene mrežne stranice Iskon-a.

 

POPUST BTnet-a

BTnet omogućuje svim osobama s postotkom tjelesnog oštećenja popust na mjesečnu naknadu. Osobe s tjelesnim oštećenjem do 50% mogu ostvariti pravo na korištenje izabrane usluge umanjene za 15% mjesečne naknade paketa, a osobe s tjelesnim oštećenjem većim od 50% umanjenje za 30% mjesečne naknade paketa .

Za ostvarivanje povlastice potrebno je prilikom sklapanja ugovora dostaviti kopiju Rješenja o invaliditetu, uz uvid u original istog. Za detaljne informacije nazovite besplatni telefon 0800 890011 ili pregledajte službene mrežne stranice BTnet-a.

 

 

STOMATOLOŠKA AMBULANTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Stomatološka ambulanta za osobe s invaliditetom radi u Domu zdravlja Centar, Zagreb, Runjaninova 4 (prizemlje desno), direktni telefon: 4897-688. Radno vrijeme za pacijente je: radnim danom od 9,00 do 15,00 sati.

 

BESPLATAN ULAZ U MUZEJ GRADA ZAGREBA

Besplatan ulaz u Muzej grada Zagreba, Opatička 20, Zagreb, moguć je za sve osobe s invaliditetom (uz eventualno predočenje članske knjižice) prvi utorak u mjesecu u vremenu od 14,00-18,00 sati. Ukoliko je riječ o grupi (minimalno 10 osoba) koja želi vodiča (besplatno), potrebno je zatražiti vodiča na samom ulazu u Muzej.

 

GODIŠNJA ČLANARINA ZA HAK

Popust prilikom plaćanja godišnje članarine za HAK u visini od 50% mogu ostvariti osobe s tjelesnim oštećenjem ukupnog postotka od najmanje 50% bez obzira na dijagnozu.
Da bi se povlastica ostvarila, potrebno je u HAK-u predočiti Rješenje o tjelesnom oštećenju.


Popust od 30% pri kupnji povratnih prijevoznih karata za putovanja u Hrvatskoj u 1. i 2. razredu vlakova svih vrsta mogu ostvariti SVI članovi HAK-a. Karte s popustom mogu se kupiti na svim putničkim blagajnama uz predočenje važeće HAK-ove članske iskaznice ili zajedničke kartice HAK-a i Diners Cluba Adriatic. Također se može ostvariti popust od 20% u slučaju da član HAK-a putuje vlakom sa svojim vozilom. Dodatne informacije na tel. 060/333-444.

 

 ULAZ U NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA

Popust prilikom plaćanja ulaznice u Nacionalni park Plitvička jezera, a koji ovisi o ukupnom postotku tjelesnog oštećenja, mogu ostvariti sve osobe s tjelesnim oštećenjem. 
Osobe sa stupnjem invalidnosti do 50% imaju popust 50% na redovne cijene ulaznice dok osobe sa stupnjem invalidnosti većim od 50% imaju besplatne ulaznice. Popust se ostvaruje na ulaznim recepcijama Ulaza 1 i Ulaza 2 Nacionalnog parka Plitvička jezera.

 

ČLANSTVO U NACIONALNOJ SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI

Osobe s invaliditetom ostvaruju popust u vidu neplaćanja naknade za članstvo u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici prilikom upisa ili produljenja članstva u NSK.

 

POPUST U VRTIĆIMA GRADA ZAGREBA

Roditelji s invaliditetom s prebivalištem na području Grada Zagreba ostvaruju olakšice u plaćanju redovitog programa olakšice u plaćanju redovitog programa prilikom plaćanja mjesečnog iznosa za sudjelovanje djeteta u vrtiću prema sljedećim kriterijima:

  • dijete roditelja osobe s invaliditetom (100% i 90%) – oslobađa se od obveze sudjelovanja u cijeni programa,
  • dijete roditelja osobe s invaliditetom (80% do 60%) – plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
  • dijete roditelja osobe s invaliditetom (50% i manje) – plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Roditelj se može koristiti samo jednom olakšicom koja je za njega najpovoljnija.