Kul-turiranje

KUL-TURIRANJE

Program je trogodišnji i provodi se u razdoblju od 1. lipnja 2020. godine do 31. svibnja 2023. godine

Područje: II. Problemi i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom
Prioritet: 1. Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika
Vrste usluga i aktivnosti: B. Usluge koje pridonose prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom: 2. klubovi korisnika (organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice)

CILJEVI

Opći ciljevi:

1. Razvoj izvaninstitucijskih usluga ostvarit će se kontinuiranom organizacijom aktivnosti pet dana u tjednu, u vremenu od 8,00-20,00 sati, u prostorijama UIR Zagreba, njezinih partnera i suradnika.

2. Regionalna pokrivenost uslugama ostvarit će se provedbom programskih aktivnosti u tri županije odnosno u Gradu Zagrebu te Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

3. Razvoj usluga na područjima na kojima te usluge nisu razvijene ostvarit će se provedbom programskih aktivnosti u Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji u kojima se predložene programske aktivnosti uopće ne provode ili se provode u smanjenom obimu zbog nedostatka ljudskih i prostornih kapaciteta te financijskih sredstava.

Posebni ciljevi:

1. Povećanje kvalitete usluga – na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije za ranjive skupine

2. Smanjenje socijalne isključenosti – ranjivih skupina na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije

3. Poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina – invalida rada, ostalih osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije

4. Razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, ustanova socijalne skrbi i udruga – dva doma za starije osobe i tri udruge osoba s invaliditetom, na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije.

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća edukaciju i promociju umjetničkih aktivnosti za osobe s invaliditetom i osobe starije životne dobi s područja Grada Zagreba, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije u okviru kojih će zaposlenici UIR Zagreba, Doma za starije osobe "Trnje" i Udruge invalida rada Grada Siska te volonteri organizirati i provoditi brojne aktivnosti. Za potrebe provedbe Programa, UIR Zagreba je zaposlila novu djelatnicu.

U vrijeme specifičnih uvjeta izolacije izazvanih koronavirusom, a imajući u vidu dobnu strukturu izravnih korisnika multipliciranu invaliditetom, UIR Zagreba im omogućuje uključivanje u umjetničke aktivnosti putem interneta (YouTube, Facebook, Instagram i mrežne stranice UIR Zagreba) te je u tu svrhu nabavila dio neophodne opreme dok će dio tek nabaviti, a potom i tu opremu ustupiti na korištenje i svojim partnerima.

U okviru kreativno-likovnih aktivnosti korisnici izražavaju svoju kreativnost raznovrsnim tehnikama crtanja i slikanja, modeliranja, oslikavanja, pletenja, šivanja i vezenja dok na radionicama digitalne fotografije uče pravilno koristiti digitalne fotoaparate i digitalno uređivati fotografije. Plesne radionice su idealne za kreativno izražavanje kroz pokret, za poboljšanje motorike i koordinacije pokreta te razvijanja osjećaja za melodiju i ritam dok se kroz glazbene radionice opuštaju i izražavaju kroz glazbu, uče ili poboljšavaju svoje pjevačke i sviračke sposobnosti te razvijaju senzibilitet za zborsko pjevanje. Dramske radionice omogućuju korisnicima upoznavanje drame, osnova glume, načina kretanja po sceni te samog iskustva nastupa pred publikom, a na književnim se susretima bira štivo za čitanje prema vlastitim interesima i predstavljaju vlasititi književni radovi. Kroz zajedničke posjete kazališnim predstavama i muzejima uz stručno vodstvo korisnici, neki i po prvi put, imaju priliku vidjeti, doživjeti i upoznati izvedena remek djela dok na javnim nastupima i gostovanjima jačaju svoje samopouzdanje i educiraju javnost o mogućnostima osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi.

 

 

UMJETNIČKE AKTIVNOSTI 

- kreativno-likovne radionice,

- škola crtanja i slikanja,

- radionice ručnih radova,

- radionice digitalne fotografije,

- književni susreti,

- plesne radionice,

- dramske radionice,

- glazbene radionice,

- izložbe kreativno-likovnih uradaka,

- izložbe ručnih radova,

- izložbe umjetničkih fotografija,

- dramski nastupi,

- plesni nastupi,

- glazbeni nastupi, 

- posjeti kazalištima,

- posjeti muzejima.

 

KORISNICICiljane skupine su invalidi rada i ostale osobe s invaliditetom te osobe starije životne dobi s područja Grada Zagreba, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije, a koji su članovi UIR Zagreba, UIR Grada Siska i UOSI Samobor te štićenici domova za starije osobe "Trnje" i "Ježdovec".

PARTNERIUdruga invalida rada Grada Siska i Dom za starije osobe "Trnje"

SURADNICIDom za starije osobe "Ježdovec" i Udruga osoba s invaliditetom Samobor

 

REZULTATI prve godine provedbe Programa

Razdoblje provedbe: od 1. lipnja 2020. godine do 31. svibnja 2021. godine

Ukupan broj obuhvaćenih korisnika: 152, od kojih 114 žene i 38 muškaraca

Ukupan broj organiziranih aktivnosti: 132

Ukupan broj pojedinačnih sudjelovanja: 620

Ukupan broj uključenih volontera: 15

Ukupan broj odrađenih volonterskih sati: 222

 

Program je sufinanciran u okviru Poziva za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godinem, koji je raspisalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, odnosno današnje Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.