Savjet više

SAVJET VIŠE

 

Program je trogodišnji i temelji se na pet aktivnosti savjetovanja koje godišnje obuhvaćaju preko 800 invalida rada i osoba s invaliditetom pretežno treće životne dobi s ciljem borbe protiv institucionalizacije, jačanja kapaciteta za samostalan život, upoznavanja sa statusnim pravima, pružanja pravne pomoći, rane intervencije, poboljšanja psihosocijalnog zdravlja, prevencije depresivnih i anksioznih oboljenja, povećanja praga tolerancije i razumijevanja, intenziviranja i promidžbe volonterstva.

  

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI i CILJEVI

Pravno savjetovalište usmjereno je osnaživanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u zastupanju i ostvarivanju vlastitih statusnih prava ispred institucija. Uklanjanjem pravne nesigurnosti i približavanjem njihovih statusnih prava te načina njihova ostvarivanja, u velikoj se mjeri doprinosi cilju deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom treće životne dobi jer se umanjuje njihova ovisnost o pomoći okoline. U okviru Programa pravni savjetnik – zaposlenik UIR Zagreba, uz volonterku, provodi individualno savjetovanje za članove UIR Zagreba dva puta tjedno po sedam sati, a obuhvaća pružanje primarne pravne pomoći, davanje pismenih i usmenih općih pravnih pravnih savjeta, pomoć pri popunjavanju obrazaca, pomoć pri sastavljanju dokumenata, upućivanje korisnika relevantnoj instituciji te pružanje neposredne pravne pomoći pri ostvarivanju prava ili povlastica na temelju tjelesnog oštećenja, invaliditeta ili loše materijalne situacije. Uz individualna pravna savjetovanja, dužnosti pravnog savjetnika preostala tri radna dana u tjednu obuhvaćaju i aktivnosti organizacije javnih predavanja pravne tematike s ciljem kvalitetne i pravovremene informiranosti što većeg broja članova UIR Zagreba, ali i šire javnosti, zatim praćenje i analiziranje zakonodavne situacije vezane uz prava osoba s invaliditetom i rad neprofitnih organizacija te iniciranje zakonodavnih promjena s ciljem poboljšanja statusa osoba s invaliditetom i rada.

Socijalno-inkluzivno savjetovalište osnažuje kompetencije ciljane skupine za djelovanje prema institucijama. U savjetovalištu je angažirana volonterka po struci prvostupnik socijalnog rada jednom tjedno. U skladu sa svojom strukom, savjetuje osobe s invaliditetom o načinu ostvarivanja onih specifičnih prava koja proizlaze iz sustava socijalne skrbi. To se prije svega odnosi na prava po osnovi osobne invalidnine, doplatka za tuđu pomoć i njegu, minimalne novčane naknade i slično, dok se kroz aktivnost stječu i znanja o načinu ophođenja sa zaposlenicima institucija državne skrbi. Korisniku se savjetovanjima pruža i pomoć u prevladavanju poteškoća vezanih uz bolest, starost, smrt člana obitelji, invalidnost i tjelesno oštećenje, uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka u domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili penalnoj ustanovi te u drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima.

U Logoterapijskom savjetovalištu jednom tjedno je angažiran volonter UIR Zagreba, po struci logoterapeut s višegodišnjim iskustvom, a s namjerom i ciljem osnaživanja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom za nošenje sa svakodnevnim nedaćama i životnim izazovima. Logoterapija je psihoterapijski pravac koji, uz pomoć logoterapeuta, pomaže ljudima pronaći smisao života. To se umijeće temelji se na egzistencijalnoj analizi i uvjerenju da je težnja naći smisao u životu koji je identificiran kao primarni, najmoćniji motivator i pokretačka snaga ljudi. Logoterapija gleda na naše živote na drugačiji način od većine drugih psihoterapijskih teorija i to je terapija kroz pronalaženje smisla.

U savjetovalištu "Umijeće življenja" angažirana je članica UIR Zagreba koja je i sama osoba s invaliditetom, dipl. kateheta sa završenim dodatnim edukacijama iz neuro-lingivstičkog programiranja i treninga umijeća življenja. Radi se o psihološko-duhovnim radionicama u kojima polaznici uče emocionalne, psihološke, socijalne, komunikacijske i duhovne vještine kako bi se lakše nosili s problemima svakodnevice. Savjetovanje se provodi kroz grupne sastanke jednom tjedno i temelji se na zajedničkoj suradnji polaznika iz koje proizlaze pozitivna motivacija, samodisciplina i spremnost na usvajanja i proširivanje novih spoznaja.

Psihoterapija plesom i pokretom temelji se na primjeni pokreta i plesa s ciljem unapređivanja emotivne, kognitivne, socijalne i tjelesne integracije pojedinca. Jednom tjedno provodi ju zaposlena savjetnica u UIR Zagreba, dipl. trener spec. sportske rekreacije s iskustveno-teorijskom edukacijom iz psihoterapije pokretom i plesom. Psihoterapija se provodi individualno i u grupama, a važnost te aktivnosti očituje se u načinu kretanja i tjelesnom držanju te neverbalnim znakovima kao što su disanje, gestikulacija, mimika, ritam izvođenja određenih znakova, načinu korištenja prostora i slično. Upravo se na opisan način kod korisnika poboljšava stanje kod anksiozno-depresivnih poremećaja, raznih trauma i neuroloških poremećaja kao što su demencija, Parkinson i slični. Uz navedeno, kroz pokret i ples utječe se i na prevenciju svega navedenog dok korisnici ujedno poboljšavaju i svoj osobni razvoj.

KORISNICI: invalidi rada i ostale osobe s invaliditetom, članovi UIR Zagreba, s područja Grada Zagreba, načelno treće životne dobi.

 

REZULTATI prve godine provedbe Programa

Razdoblje provedbe: od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Ukupan broj obuhvaćenih korisnika: 325, od kojih 200 žena i 125 muškaraca

Pravno savjetovalište: 
- odrađeno 355 individualnih pravnih savjetovanja
- obuhvaćena 282 izravna korisnika, od kojih 161 žena te 121 muškarac
- posredstvom telefona i interneta (putem Google Meet aplikacije i e-pošte) pružena dodatna 154 savjeta
- organizirana dva predavanja u prostorijama UIR Zagreba ispred 82 osobe, od kojih 70 korisnika i 12 zainteresiranih građana
- organizirano jedno interaktivno predavanje putem Google Meet aplikacije ispred šest osoba, od kojih četiri korisnika,
- snimljeno pet video predavanja objavljenih na YouTube kanalu UIR Zagreba s ukupno 858 pregleda na YouTube-u i 315 pregleda na Instagramu

Socijalno-inkluzivno savjetovalište:
- održano sedam individualnih savjetovanja za četiri korisnika (3 žene i 1 muškarac) u prostorijama UIR Zagreba
- snimljena i objavljena online prezentacija na YouTube kanalu UIR Zagreba, aplikaciji Instagram i Facebook sa 111 pregleda na YouTube-u i 41 pregled na Instagramu

Socijalno-inkluzivno savjetovalište - "Umijeće življenja":
- organizirane 64 radionice uživo tj. 14 grupnih radionica u prostorijama UIR Zagreba za 23 korisnika (16 žena i 7 muškaraca), 49 radionica individualnih savjetovanja putem telefona za 11 korisnika (7 žena i 4 muškarca), te jedna interaktivna radionica putem Google Meet aplikacije ispred pet korisnika (svih 5 žena)
- organizirano jedno predavanje u prostorijama UIR Zagreba ispred 30 korisnika (16 žena i 14 muškaraca)
- organizirano jedno interaktivno predavanje putem Google Meet aplikacije ispred tri korisnika (sve 3 žene)
- snimljene i objavljene tri savjetodavne radionice na YouTube kanalu UIR Zagreba, aplikaciji Instagram i Facebook profilu UIR Zagreba na sljedeće teme sa 618 pregleda na YouTube-u i 126 pregleda na Instagramu

Logoterapijsko savjetovalište:
- održano je 17 individualnih savjetovanja
- obuhvaćeno 13 korisnika (11 žena i 2 muškarca)
- organizirano jedno predavanje u prostorijama UIR Zagreba ispred 42 korisnika (26 žena i 16 muškaraca)
- snimljena jedna video savjetodavna radionica objavljena na YouTube kanalu UIR Zagreba, aplikaciji Instagram i Facebook profilu UIR Zagreba sa 109 pregleda na YouTube-u i 25 pregleda na Instagramu

Psihoterapija plesom i pokretom:
- održano je deset radionica
- obuhvaćeno je deset korisnika, od kojih devet žena i jedan muškarac
- snimljena i objavljena online radionica na YouTube kanalu UIR Zagreba, aplikaciji Instagram i Facebook profilu UIR Zagreba sa 147 pregleda na YouTube-u i 44 pregleda na Instagramu.

 

HVALA City radiju na najavama predavanja organiziranog u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica 12. listopada ove godine i portalu cityportal.hr na objavi članka kao najave predavanja. 

Članak.

 

 

Program je sufinanciran u okviru Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz pružanje izvaninstitucionalnih usluga za razdoblje od 2020. do 2022. godine iz proračuna Grada Zagreba, koji je raspisao Grad Zagreb.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok