uir-zagreba@zagrebacka-zupanija

 

uir-zagreba@zagrebacka-zupanija, faza 2

 

Program uir-zagreba@zagrebacka-zupanija, faza 2 omogućuje članovima UIR Zagreba s područja Zagrebačke županije, uglavnom teže pokretnim starijim osobama s invaliditetom, dostupnije zadovoljavanje potreba u okviru mobilnog tima. To obuhvaća opskrbu namirnicama, potrepštinama i lijekovima, ali i edukaciju za korištenje računala i/ili pametnih telefona nakon čega će biti u mogućnosti uključiti se u on-line aktivnosti UIR Zagreba: edukacijske, savjetodavne, kulturno-umjetničke, sportsko-rekreacijske radionice i radionice vježbanja.

Program se provodi od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Potrebe članova UIR Zagreba ustanovit će setelefonskim anketiranjem i na temelju tako dobivenih rezultata procijenit će se na koji način UIR Zagreba može odgovoriti na potrebe članova.

Osim zaposlenih djelatnika, u mobilni tim su uključieni i volonteri među kojima ima i inkluzivnih volontera, odnosno pokretnih osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi.

Očekivani rezultati Programa očitovat će se u dostupnijim uslugama i aktivnostima članovima UIR Zagreba s područja Zagrebačke županije što će se odraziti na poboljšanje njihove kvalitete života. Očekivani rezultati očitovat će se i u boljoj informiranosti članova UIR Zagreba s područja Zagrebačke županije o dostupnim uslugama i aktivnostima UIR Zagreba, zatim u broju obiđenih korisnika u svrhu nabave i dostave živežnih namirnica, kućnih potrepština i lijekova, u broju educiranih korisnika za korištenje računala i/ili pametnih telefona, kao i u broju korisnika uključenih u neku od virtualnih aktivnosti UIR Zagreba. Osim navedenog, očekivani će se rezultati očitovati i u povećanoj socijalnoj uključenosti te smanjenom osjećaju izoliranosti od društva i zajednice. Programom će se također popularizirati inkluzivno volontiranje i na taj način, barem djelomično, destigmatizirati osobe s invaliditetom, kao i osobe starije životne dobi.

Program je sufinanciran u okviru Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja u 2022. godini koji je raspisala Zagrebačka županija.