Financijski plan 2023.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

        1 € = kn:  7,53450 kn
    2023. natječaji
  PRIHODI kn kn
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa 123.163,33 € 927.974,11 kn    
33 Prihodi po posebnim propisima  89.497,00 € 674.315,15 kn 89.497,00 € 674.315,15 kn
34 Prihodi od imovine 2,00 € 15,07 kn    
35 Prihodi od donacija 400,00 € 3.013,80 kn    
  SVEUKUPNO:  213.062,33 € 1.605.318,13 kn 89.497,00 € 674.315,15 kn
           
  RASHODI        
41 Rashodi za radnike 134.189,28 € 1.011.049,13 kn 70.230,12 € 529.148,84 kn
42 Materijalni rashodi        
421 Naknade troškova radnicima 620,00 € 4.671,39 kn 540,00 € 4.068,63 kn
422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično 9.054,25 € 68.219,25 kn 0,00 € 0,00 kn
425 Rashodi za usluge 39.007,10 € 293.898,99 kn 15.501,63 € 116.797,03 kn
426 Rashodi za materijal 6.873,00 € 51.784,62 kn 1.756,50 € 13.234,35 kn
429 Ostali materijalni rashodi 8.422,85 € 63.461,96 kn 1.468,75 € 11.066,30 kn
4292 Reprezentacija 8.527,95 € 64.253,84 kn 0,00 € 0,00 kn
43 Rashodi amortizacije 3.138,89 € 23.649,97 kn 0,00 € 0,00 kn
44 Financijski rashodi 1.022,00 € 7.700,26 kn 0,00 € 0,00 kn
  SVEUKUPNO:  210.855,32 € 1.588.689,41 kn 89.497,00 € 674.315,15 kn
5221 Višak prihoda kao rezultat poslovanja 2.207,01 € 16.628,72 kn 0,00 € 0,00 kn
  Ukupni višak prethodnih godina (do 31.12.2021.): 1.329.096,45kn.         
  Višak u 2021. godini: 79.589,38.        
  Procjena očekivanog viška na dan 31.12.2022. godine: 112.966,90 kn.        
           
  Plan zaduživanja i otplata        
  UIR Zagreba se tijekom 2023. godine neće dugoročno niti kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplata.  
           
  OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA        
  1. Obrazloženje skupina prihoda i rashoda        
  Prilikom izračuna sredstava potrebnih za svaku od skupina prihoda i rashoda koristili su se podaci iz 2021. i 2022. godine,   
  a pri izradi se pridržavalo temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti.    
           
  2. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata        
  UIR Zagreba, uz nastavak već postojećih dugogodišnjih aktivnosti, u 2023. godini planira uvesti i nove aktivnosti     
  s ciljem poboljšanja kvalitete života, ne samo članova UIR Zagreba, već i članova njihovih obitelji i bliskog okruženja.    
  Rashodi su iskazani prema izvorima financiranja.        
  Planom i programom rada utvrđene su temeljne smjernice rada UIR Zagreba za 2023. godinu i aktivnosti potrebne za     
  njihovu realizaciju.        
           
        Predsjednica:  
        Nada Vorkapić  

Financijski je plan moguće preuzeti i u elektroničkom obliku: Financijski plan, 2023..

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok