Operativni plan 2022.

OPERATIVNI PLAN UDRUGE INVALIDA RADA ZAGREBA ZA 2022. GODINU

Sve aktivnosti, predviđene ovim Operativnim planom u skladu su sa Strateškim planom UIR Zagreba za razdoblje od 2019-2023. godine i provodit će se u skladu s propisanim protuepidemijskim mjerama vezanima uz sprečavanje širenja virusa SARS-CoV-2. Iz tog su razloga, tijekom godine, moguće prilagodbe pojedinih aktivnosti, kao i radnog vremena.

I. AKTIVNOSTI

Ljetovanje

Program obuhvaća organizaciju povoljnijeg smještaja za članove UIR Zagreba i članove njihovih obitelji u Thalassotherapiji Crikvenica, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju PGŽ. Program će se provoditi u 11 smjena po 10 dana (10 polupansiona). U slučaju da ispoštuju postavljene uvjete, članovima UIR Zagreba, koji su minimalno tri godine uzastopno članovi, pomoći će se sufinanciranjem iznosa u visini članarine.

Razdoblje provedbe: Od 25.05. do 12.09.2022. godine (razdoblje tek treba potvrditi).

Planirani broj korisnika: Minimalno 100 osoba, minimalno 980 noćenja.

Cilj: Članovima UIR Zagreba i članovima njihovih obitelji osigurati povoljniji smještaj u morskom okruženju i uz morsku klimu tijekom ljetnih mjeseci, uz dodatnu mogućnost korištenja medicinskih usluga specijalističkih pregleda, dijagnostičkih pretraga i terapijskih postupaka.

Klupske aktivnosti

Program se sastoji od niza raznovrsnih aktivnosti grupiranih u edukacijske, sportsko-rekreacijske i kulturno-umjetničke radionice, zatim radionice vježbanja i savjetovanja, a provodit će se prema unaprijed određenom rasporedu. Uvježbane koreografije i izvedbe, kao i izrađeni unikatni radovi, prezentirat će se na raznim internim i javnim događanjima i objavljivat će se i on-line.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine u vremenu od 8,00-20,00 sati i u skraćenom radnom vremenu tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj, kolovoz).

Planirani broj korisnika: Otprilike 600 članova u okviru 1.000 organiziranih aktivnosti.

Ciljevi: Članovima UIR Zagreba osigurati kvalitetno provođenje slobodnog vremena u svrhu poboljšanja njihova psihičkog, fizičkog i mentalnog zdravlja, kao i njihove socijalne uključenosti.

Pravno savjetovalište

Program se sastoji od dva dijela. Jedan dio obuhvaća izravan rad s članovima UIR Zagreba u vidu pružanja im besplatne pravne pomoći osobno u prostorijama UIR Zagreba, telefonom i elektroničkom poštom. Drugi se dio odnosi na praćenje i razmatranje stanja i primjene propisa iz područja od značaja i interesa za osobe s invaliditetom i civilno društvo, zatim na sudjelovanja u javnim raspravama i savjetovanjima uživo i on-line, na organizaciju javnih prezentacija i predavanja u prostorijama UIR Zagreba i on-line i na objavu prikupljenih informacija.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine (izuzevši kolovoz), utorkom i četvrtkom od 15,00-18,00 sati, uz obvezan prethodni dogovor za konkretan termin.

Planirani broj korisnika: Otprilike 250 članova, otprilike 400 savjetovanja.

Ciljevi: Osigurati besplatnu primarnu pravnu pomoć članovima UIR Zagreba u potrebi i zagovarati prava osoba s invaliditetom na svim razinama i u različitim područjima.

Rekreacijsko-zdravstveni program

Program će se provoditi u suradnji s tri specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju – Varaždinskim i Daruvarskim toplicama i Thalassotherapijom Crikvenica, a sastojat će se u osiguranju povoljnijih uvjeta smještaja tijekom boravka u bolnicama za vrijeme obavljanja medicinsko-rehabilitacijskih usluga. U slučaju da ispoštuju postavljene uvjete, članovima UIR Zagreba, koji su minimalno tri godine uzastopno članovi, pomoći će se sufinanciranjem iznosa u visini članarine.

Razdoblje provedbe: U Varaždinskim i Daruvarskim toplicama tijekom cijele godine; u Thalassotherapiji Crikvenica u razdobljima od 01.01-24.05. i od 13.09-31.12.2022. godine (razdoblja tek treba potvrditi).

Planirani broj korisnika: Otprilike 150 članova UIR Zagreba i drugih udruga invalida rada u RH s pratnjama, kroz otprilike 1.700 ostvarenih noćenja.

Cilj: Članovima UIR Zagreba, članovima drugih udruga invalida rada u RH i njihovim pratnjama osigurati povoljniji smještaj u navedenim specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju za vrijeme obavljanja medicinsko-rehabilitacijskih usluga o trošku Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (uz liječničku uputnicu).

Mobilni tim

Program se sastoji od istraživanja potreba za specifičnim uslugama (pravna, kineziološka, preventivno-zdravstvena pomoć, pomoć pri svakodnevnim životnim potrebama) i od pružanja navedenih specifičnih usluga u domovima teško pokretnih i nepokretnih članova UIR Zagreba, kao i ostalih članova u potrebi, na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Mobilni tim čine medicinska sestra, mag. prava, kineziolozi i volonteri. Svaki član Mobilnog tima pružit će adekvatnu, traženu i potrebnu stručnu pomoć u vidu preventivnih mjera za očuvanje i unapređenje zdravlja, zatim u vidu primarne pravne pomoći, savjetovanja i pružanja informacija o aktivnostima UIR Zagreba i aktualnostima u drugim tematskim područjima.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine.

Planirani broj korisnika: Stotinjak članova UIR Zagreba u okviru dvjestotinjak odrađenih obilazaka članova.

Ciljevi: Istražiti potrebe članova UIR Zagreba za specifičnim uslugama i besplatno im i pravovremeno osigurati potrebnu i traženu pomoć.

 

Preventivno-zdravstvena akcija

U prostorijama UIR Zagreba medicinska će sestra članovima UIR Zagreba besplatno obaviti kontrolu krvnog tlaka i kontrolu razina glukoze, triglicerida i kolesterola u krvi.

Razdoblje provedbe: Dva puta mjesečno, tijekom cijele godine (izuzevši ljetnih mjeseci).

Planirani broj korisnika: Otprilike 150 članova UIR Zagreba, otprilike 250 obrada.

Cilj: Članovima UIR Zagreba osigurati mogućnost redovne kontrole nekih od pokazatelja zdravstvenog stanja.

Stimulacijske aktivnosti

"Učlani novog člana" – aktivnost se sastoji od poticanja članova na aktivno sudjelovanje u promociji UIR Zagreba. Veći broj novih članova, a po preporuci već postojećeg člana, donosi postojećem članu mogućnost osvajanja neke od vrijednih nagrada.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine.

Planirani broj korisnika: Tridesetak novih članova UIR Zagreba po preporuci već postojećih članova UIR Zagreba.

Ciljevi: Poboljšati promidžbu UIR Zagreba u svrhu informiranja šire javnosti o radu i djelovanju UIR Zagreba i povećati brojnost UIR Zagreba u svrhu osnaženja njezina djelovanja.

Nagradne igre, kvizovi i izazovi – aktivnosti su koje se sastoje od postavljenih pitanja ili zadataka, a za čija točna i/ili brza rješenja i odgovore članovi UIR Zagreba, ali i ostali sudionici, imaju mogućnost osvojiti neku od brojnih prikladnih nagrada. Tijekom godine će se, po potrebi i prema mogućnostima, osmišljavati i provoditi nove stimulacijske aktivnosti.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine.

Planirani broj korisnika: Četrdesetak članova UIR Zagreba i desetak ostalih osoba.

Cilj: Poboljšati informiranost članova UIR Zagreba i šire javnosti o temama značajnim za poboljšanje života invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, animirati članove UIR Zagreba za aktivno uključivanje u stimulacijske aktivnosti UIR Zagreba.

Volonterstvo

Program obuhvaća promociju volonterstva – posebno inkluzivnog i korporativnog volonterstva, zatim uključivanje volontera u raznovrsne aktivnosti UIR Zagreba i omogućavanje usavršavanja volontera u okviru edukacijskih radionica, u UIR Zagreba i drugim institucijama.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine.

Planirani broj korisnika: Četrdesetak volontera.

Ciljevi: Članovima UIR Zagreba osigurati raznovrsnost usluga; promicati volonterstvo; povećati broj inkluzivnih volontera, tj. volontera s invaliditetom.

II. DOGAĐANJA

Suza za Zlatka Bočkala

U spomen i na čast pokojnome predsjedniku, gospodinu Zlatku Bočkalu, bit će organiziran koncert amaterskih pjevačkih zborova. Tom će prigodom nastupiti pjevački zbor UIR Zagreba uz nekoliko gostiju, također amaterskih pjevačkih zborova. Koncert će biti besplatan za sve zainteresirane građane i bit će organiziran u glazbenom paviljonu u Parku Zrinjevac. U slučaju nemogućnosti javnog organiziranja planiranog koncerta zbog protuepidemijskih mjera, organizirat će se on-line obilježavanje u spomen Zlatku Bočkalu.

Vrijeme provedbe: 13. travnja 2022. godine, na obljetnicu rođendana gdina Bočkala, 13.04. (termin i lokaciju tek treba potvrditi).

Planirani broj korisnika: Šezdesetad izvođača, stotinjak prolaznika i članova UIR Zagreba.

Ciljevi: Odati počast pokojnom predsjedniku Zlatku Bočkalu, i prezentirati široj javnosti pjevačke sposobnosti invalida rada i amaterskih pjevačkih zborova.

Memorijal Marije Topić

U spomen i na čast pokojnoj predsjednici, gospođi Mariji Topić, bit će organizirano sportsko-rekreacijsko natjecanje. Tom će prigodom udruge invalida rada diljem Republike Hrvatske tijekom travnja 2022. godine organizirati prednatjecanja u svojim gradovima dok će se finalisti iz svih gradova-sudionika susresti u subotu, 14. svibnja 2022. godine na RŠC-u Jarun. U natjecanja će se moći uključiti isključivo članovi srodnih udruga, a natjecanja će biti organizirana u sedam aktivnosti: belot, pikado, viseća kuglana, stolni tenis, streljaštvo, šah i igra preciznosti. U slučaju nemogućnosti javnog organiziranja planiranih događanja zbog protuepidemijskih mjera, organizirat će se on-line obilježavanje u spomen Mariji Topić.

Razdoblje provedbe: od travnja do 14. svibnja 2022. godine, blizu datuma smrti gđe Topić, 11.05. (termin i lokaciju tek treba potvrditi).

Planirani broj korisnika: Stotinjak natjecatelja-invalida rada iz cijele RH, pedesetak uzvanika.

Ciljevi: Odati počast pokojnoj predsjednici Mariji Topić, ojačati suradnju među udrugama invalida rada i promovirati značaj sporta i rekreacije, posebno u životu osoba s invaliditetom.

 

Dan UIR Zagreba

Povodom 56. obljetnice UIR Zagreba bit će organizirano dvodnevno događanje. Prvi će dan u hotelu Antunović biti organizirana tematska tribina, a potom svečana dodjela nagrada, priznanja i zahvalnica zaslužnim članovima i institucijama. Drugi će dan u prostorijama UIR Zagreba biti organizirana izložba. Oba događanja bit će besplatna za sve zainteresirane građane. U slučaju nemogućnosti javnog organiziranja planiranih događanja zbog protuepidemijskih mjera, organizirat će se on-line obilježavanje Dana UIR Zagreba.

Razdoblje provedbe: 27-28. rujna 2022. godine (termine i lokacije tek treba potvrditi).

Planirani broj korisnika: Stotinjak uzvanika i posjetitelja.

Ciljevi: Javno iskazati zahvalnost pojedincima i institucijama za doprinos u proteklom jednogodišnjem razdoblju; poboljšati informiranost invalida rada, ostalih osoba s invaliditetom i šire javnosti o tematici značajnoj za populaciju osoba s invaliditetom; omogućiti članovima UIR Zagreba sudjelovanje u proslavi rođendana UIR Zagreba.

 

I mi smo zvijezde

Kulturno-zabavna priredba bit će organizirana kao produkcija klupskih aktivnosti. U priredbi će, osim gostiju, aktivno sudjelovati članovi UIR Zagreba koji su ujedno polaznici raznih kulturno-umjetničkih radionica u organizaciji UIR Zagreba. Priredba će se sastojati od pjevačkih, plesnih i dramskih izvedbi, bit će besplatna za sve zainteresirane građane i održat će se u Centru za kulturu Trešnjevka (CeKaTe). U slučaju nemogućnosti javnog organiziranja planiranih događanja zbog protuepidemijskih mjera, organizirat će se on-line priredba.

Vrijeme provedbe: 8. prosinca 2022. godine (termin i lokaciju tek treba potvrditi).

Planirani broj korisnika: Šezdesetak izvođača, šezdesetak uzvanika i posjetitelja.

 Cilj: Prezentirati široj javnosti kulturno-umjetničke sposobnosti invalida rada.

Obilježavanje značajnih datuma

UIR Zagreba će samostalno organizirati obilježavanje nekih, za invalide rada i ostale osobe s invaliditetom, značajnih datuma, a aktivno će se uključiti i u događanja u organizaciji drugih udruga i institucija. To uključivanje podrazumijevat će plesne nastupe, pjevačke i dramske izvedbe i izlaganje umjetničkih unikatnih radova, izrađenih u UIR Zagreba, na raznim izložbama. U slučaju nemogućnosti javnog organiziranja planiranih događanja zbog protuepidemijskih mjera, organizirat će se on-line događanja.

Razdoblje provedbe: Na određeni značajni datum ili na dan blizu tog datuma.

Planirani broj korisnika: Ovisi o smještajnim kapaciteta organizatora svake pojedine aktivnosti.

Ciljevi: Poboljšati socijalnu uključenost invalida rada i ostalih osoba i invaliditetom, ojačati svijest šire javnosti o mogućnostima i sposobnostima osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi.

III. INFORMIRANJE I PROMOCIJA

Elektronička pošta

Obavijesti će, elektroničkom poštom, biti poslane na elektroničke adrese članova koji za takav način informiranja iskažu interes.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, jednom tjedno.

Planirani broj korisnika: Otprilike 2.000 članova UIR Zagreba po poslanoj obavijesti.

Cilj: Na brz i jednostavan način, pravovremeno informirati članove UIR Zagreba o aktualnostima u UIR Zagreba.

 

Elektronički bilten

Obavijesti će, elektroničkim biltenom, biti poslane na elektroničke adrese osoba koje za takav način informiranja iskažu interes.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, svaka tri mjeseca.

Planirani broj korisnika: Stotinjak osoba po poslanoj obavijesti.

Cilj: Na brz i jednostavan način, informirati zainteresirane građane o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti i o aktualnostima u UIR Zagreba.

Mrežna stranica

Mrežna stranicu će se redovito ažurirati informacijama o aktualnim događanjima i aktivnostima u UIR Zagreba i vodit će se briga o redovitom ažuriranju već objavljenih informacija. U okviru mrežne stranice redovito će se ažurirati i fotogalerija.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, svakodnevno.

Planirani broj korisnika: U prosjeku sto osoba po objavi ažurirane informacije.

Cilj: Na brz i jednostavan način, informirati članove UIR Zagreba i širu javnost o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti i o aktualnostima u UIR Zagreba.

Facebook stranica

Obavijesti će se objavljivati na Facebook stranici UIR Zagreba u obliku informacija, najava događanja ili kratkih video prijenosa pojedinih događanja.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, svakodnevno.

Planirani broj korisnika: Pedesetak osoba po objavljenoj informaciji ili najavi događanja.

Cilj: Na brz i jednostavan način, pravovremeno informirati članove UIR Zagreba i širu javnost o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti i o aktualnostima u UIR Zagreba.

Instagram profil 

Obavijesti će se objavljivati na Instagram profilu UIR Zagreba u obliku informacija, najava događanja ili kratkih video prijenosa događanja.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, tjedno i po potrebi.

Planirani broj korisnika: Tridesetak osoba po objavljenoj informaciji ili najavi događanja.

Cilj: Na brz i jednostavan način, pravovremeno informirati članove UIR Zagreba i širu javnost o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti i o aktualnostima u UIR Zagreba.

 

Google My Business alat 

Obavijesti će se objavljivati putem alata Google My Business u obliku informacija, najava događanja ili kratkih video prijenosa događanja.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, mjesečno po potrebi.

Planirani broj korisnika: Stotinjak osoba po objavljenoj informaciji ili najavi događanja.

Cilj: Na brz i jednostavan način, pravovremeno informirati članove UIR Zagreba i širu javnost o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti i o aktualnostima u UIR Zagreba.

Issuu profil

Tiskane brošure i glasila UIR Zagreba objavljivat će se na Issuu platformi za digitalno izdavanje.

Razdoblje provedbe: Jednom godišnje i po potrebi.

Planirani broj korisnika: Teško procjenjiv zbog nepoznavanja statističkih podataka o posjećenosti Issuu platforme, no očekivan broj pregleda svih objavljenih dokumenata je oko 200.

Cilj: Osigurati članovima UIR Zagreba i široj javnosti dostupnost tiskanih brošura i glasila UIR Zagreba u svrhu bolje i kvalitetnije informiranosti o raznim temama vezanim uz život invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

You Tube kanal

Video snimke s raznih aktivnosti i organiziranih događanja, zatim sa sudjelovanja u raznim priredbama i susretima i s gostovanja u medijima, objavljivat će se na YouTube kanalu UIR Zagreba.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, po potrebi.

Planirani broj korisnika: Teško procjenjiv zbog nepoznavanja statističkih podataka o posjećenosti YouTube kanala, no očekivan broj pregleda svih objavljenih dokumenata je oko 200.

Planirani broj korisnika: Osamdesetak osoba po objavljenoj video snimci.

Cilj: Informirati širu javnost o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti.

SMS poruke

Obavijesti će se SMS porukama slati na mobilne uređaje članova UIR Zagreba koji za takav način informiranja iskažu interes.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, jednom tjedno.

Planirani broj korisnika: Otprilike 5.500 članova UIR Zagreba po poslanoj obavijesti.

Cilj: Na brz i jednostavan način, pravovremeno informirati članove UIR Zagreba o aktualnostima u UIR Zagreba.

Tiskane obavijesti

Edukacijsko-informativne tiskane obavijesti će se kreirati i tiskati ciljano i vezano uz pojedine aktivnosti, a distribuirat će se besplatno u tiskanom i elektroničkom formatu.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, po potrebi.

Planirani broj korisnika: 100-300 osoba po kreiranoj obavijesti.

Cilj: Informirati širu javnost na brz i jednostavan način o pogodnostima koje ostvaruju članovi UIR Zagreba i o pojedinim aktivnostima i aktualnostima u UIR Zagreba.

 

Oglasne ploče

Obavijesti o aktivnostima i događanjima, UIR Zagreba će stavljati na tri oglasne ploče u prostorijama UIR Zagreba i na oglasne ploče kod partnera i suradnika, ovisno o vrsti obavijesti.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, po potrebi.

Planirani broj korisnika: 100-300 članova UIR Zagreba, članova i štićenika partnera i suradnika i prolaznika, po objavljenoj obavijesti.

Cilj: Na brz i jednostavan način pravovremeno informirati članove UIR Zagreba, članove i štićenike partnera i suradnika i prolaznike, o aktualnostima u UIR Zagreba.

Glasilo invalida rada, GIR

Službeni časopis UIR Zagreba tiskat će se jednom godišnje u nakladi od 5.000 primjeraka i objaviti na mrežnim stranicama UIR Zagreba u elektroničkom formatu. Distribucija tiskanog časopisa bit će besplatna za sve zainteresirane građane, kao i mogućnost čitanja i preuzimanja časopisa u elektroničkom obliku.

Razdoblje provedbe: U veljači u tiskanom formatu, od veljače do kraja godine u elektroničkom formatu.

Planirani broj korisnika: 5.000 osoba za tiskano izdanje i 5.000 za elektronički oblik.

Cilj: Osigurati učinkovitu informiranost članova UIR Zagreba i šire javnosti o radu i djelovanju UIR Zagreba i o raznim temama vezanim uz život invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

 

Mediji

UIR Zagreba će o svojim aktivnostima i događanjima pravovremeno informirati velik broj medija koji će potom ugostiti predstavnike UIR Zagreba u radio i televizijskim emisijama, a pojedina će događanja najaviti i objaviti u radijskim i televizijskim emisijama, tiskovnim medijima i na internet portalima.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, po potrebi.

Planirani broj korisnika: Teško procjenjiv zbog nepoznavanja statističkih podataka o gledanosti pojedinih televizijskih postaja i emisija, slušanosti pojedinih radijskih postaja i emisija i čitanosti pojedinih tiskovnih medija i internet portala.

Ciljevi: Poboljšati promidžbu UIR Zagreba; poboljšati informiranost šire javnosti o radu i djelovanju UIR Zagreba i o temama vezanim uz život invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

 

IV. SURADNJA

 

Na razini grada Zagreba i Zagrebačke županije

UIR Zagreba će, prema mogućnostima i potrebama, surađivati i sklapati partnerstva sa srodnim organizacijama civilnog društva diljem RH, lokalnim i regionalnim institucijama i drugim organizacijama i privrednim subjektima.

Suradnje i partnerstva očitovat će se u raznim oblicima: u okviru provedbe projekata i programa, kroz gostovanja i nastupe članova UIR Zagreba i izložbi unikatnih radova UIR Zagreba, uključivanjem predstavnika UIR Zagreba u edukacijsko-informativne radionice, seminare i povjerenstva gradskih i županijskih vlasti.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, prema mogućnostima i potrebama.

Planirani broj korisnika: Otprilike 300 članova UIR Zagreba i ostalih osoba.

Ciljevi: osigurati članovima UIR Zagreba brojne pogodnosti u svrhu poboljšanja životnih uvjeta i društvenog statusa; ojačati organizacijske kapacitete UIR Zagreba; razmijeniti iskustva s drugim organizacijama civilnog društva i institucijama u svrhu unapređenja rada i djelovanja UIR Zagreba.

Na razini Republike Hrvatske

UIR Zagreba će, prema mogućnostima i potrebama, surađivati i sklapati partnerstva sa srodnim organizacijama civilnog društva diljem RH, zatim regionalnim i državnim institucijama, drugim organizacijama i privrednim subjektima.

Suradnja i partnerstva očitovat će se u raznim oblicima: u okviru provedbe raznih projekata i programa, kroz gostovanja i nastupa članova UIR Zagreba i izložbi unikatnih radova UIR Zagreba, uključivanjem predstavnika UIR Zagreba u edukacijsko-informativne radionice, seminare i povjerenstva nacionalnih vlasti.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, prema mogućnostima i potrebama.

Planirani broj korisnika: Otprilike 300 članova UIR Zagreba i ostalih osoba.

Ciljevi: Osigurati članovima UIR Zagreba brojne pogodnosti u svrhu poboljšanja životnih uvjeta i društvenog statusa; ojačati organizacijske kapacitete UIR Zagreba; razmijeniti iskustva s drugim organizacijama civilnog društva i institucijama u svrhu unapređenja rada i djelovanja UIR Zagreba.

Na razini Europe

UIR Zagreba će nastojati pronaći nove suradnike i partnere s podučja Europe za zajedničku provedbu raznih projekata i programa, za gostovanja i nastupe članova UIR Zagreba i izložbe unikatnih radova UIR Zagreba.

Razdoblje provedbe: Prema mogućnostima i potrebama.

Planirani broj korisnika: Otprilike 50 članova UIR Zagreba i ostalih osoba.

Ciljevi: Razmijeniti iskustva s drugim organizacijama civilnog društva i institucijama u svrhu unapređenja rada i djelovanja UIR Zagreba.

 

V. USTROJ I IMOVINA

Tijela UIR Zagreba

Tijela UIR Zagreba definirana su Statutom UIR Zagreba: Skupština (do 45 članova), Upravni odbor (sedam članova), Predsjednik, Nadzorni odbor (pet članova), Sud časti (pet članova).

Skupština će održati dvije sjednice na kojima će se razmatrati izvještaji o radu u protekloj godini i plan i program rada za sljedeću godinu. Upravni će odbor održati osam sjednica na kojima će razmatrati detalje provođenja pojedinih aktivnosti u skladu s prethodno donesenim odlukama Skupštine i u skladu sa Strateškim planom UIR Zagreba za razdoblje od 2019-2023. godine i Operativnim planom UIR Zagreba za 2022. godinu.

Nadzorni će odbor održati dvije sjednice, nakon sastavljenih polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja dok će Sud časti svoje sjednice održavati po potrebi.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora će tijekom cijele godine biti uključeni u realizaciju pojedinih zadataka predviđenih Operativnim planom UIR Zagreba za 2022. godinu.

Cilj: Donošenje što je moguće konkretnijih odluka u svrhu što kvalitetnijeg i transparentnijeg rada UIR Zagreba.

Članstvo UIR Zagreba

Statistički podaci UIR Zagreba ukazuju na smanjenje broja članova od 2011. godine. Da bi spriječila daljnji pad broja članova, UIR Zagreba će nastaviti provoditi stimulacijske aktivnosti s ciljem zadržavanja postojećih članova i uključivanja novih. UIR Zagreba će ujedno nastaviti izjednačavati mogućnosti za sve članove UIR Zagreba vezane uz pristup korištenju usluga UIR Zagreba, jačati interes članova za aktivnije uključivanje u rad i aktivnosti UIR Zagreba, jačati promidžbu svog djelovanja, proširiti postojeće i ostvariti nove suradnje. Vodeći se statističkim podacima prijašnjih godina, u 2022. godini očekuje se uplata članarine 7.400 članova.

Ciljevi: zadržati postojeće članstvo i privući nove članove.

Stručna služba UIR Zagreba

Stručna služba zadužena je za provedbu stručnih, organizacijskih, administrativnih, tehničkih, pomoćnih i njima sličnih poslova, a u skladu sa zaključcima i odlukama tijela UIR Zagreba.

Planirano je zadržavanje zaposlenih djelatnika: voditeljica Stručne službe (VSS), troje savjetnika (VSS), stručna suradnica (VSS) i dvije suradnice (SSS). Planirano je zadržavanje dviju djelatnica (suradnice, SSS) od kojih jedne u okviru trogodišnjeg programa koji sufinancira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i jedne u okviru trogodišnje institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. U skladu s mogućnostima UIR Zagreba, zaposlene djelatnike će se upućivati na edukacije i stručna usavršavanja.

Nastojat će se zaposliti novi djelatnici i angažirati osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u okviru dostupnih mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, uz sufinanciranje troškova njihovih plaća i prijevoza u cijelosti.

Po potrebi i prema mogućnostima, angažirat će se i dodatni izvoditelji aktivnosti temeljem Ugovora o djelu, u okviru provedbe nekih od osnovnih poslova UIR Zagreba i pojedinih programskih aktivnosti UIR Zagreba.

Cilj: Ojačati organizacijske i stručne kapacitete UIR Zagreba u svrhu unapređenja rada i djelovanja UIR Zagreba.Imovina UIR Zagreba

UIR Zagreba će za provedbu svojih aktivnosti koristiti gradski prostor u Zagrebu, na adresi Nova cesta 86. Uz to će nastaviti potragu za dodatnim prostorima, većih kapaciteta i prilagođenih osobama s invaliditetom, za održavanje dijela aktivnosti vezanih uz vježbanje. Gradski prostor, inventar i vozilo u vlasništvu UIR Zagreba redovito će se održavati. Za svakodnevno djelovanje i potrebe provedbe aktivnosti redovito će se nabavljati uredski i potrošni materijal, sitan inventar, rekviziti i oprema.

Ciljevi: Očuvati i povećati imovinu UIR Zagreba.

Financiranje UIR Zagreba

UIR Zagreba će financijska sredstva prikupljati od članarina i donacija. Sredstva će nastojati prikupiti i putem raspisanih javnih poziva i natječaja odnosno iz gradskog, županijskog i državnog proračuna i europskih fondova. U suradnji s drugim srodnim udrugama, UIR Zagreba će nastaviti tražiti sustavno rješenje vezano uz financiranje osnovne djelatnosti za neprofitne organizacije koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro.

Ciljevi: Prikupiti financijska sredstva putem članarina, donacija, javnih poziva i natječaja i sudjelovati u pronalasku sustavnog rješenja financiranja osnovne djelatnosti neprofitnih organizacija koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro.

 

VI. DOKUMENTACIJA

Dokumenti UIR Zagreba

Statut; Etički kodeks; pravilnici

Dokumenti na razini Grada Zagreba

Zagrebačka deklaracija; Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2027. godine; Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027.; gradski pravilnici

Dokumenti na razini Republike Hrvatske

Zakon o udrugama; Hrvatska deklaracija o pravima osoba s invaliditetom; Zakon o volonterstvu; Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine; Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2024. godine; Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027.

Dokumenti na razini Europe

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (UN); Europska socijalna povelja; Strategija Europa 2020 (Europska Komisija); Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030. (Europska Komisija)

Predsjednica: Nada Vorkapić

Operativni je plan moguće preuzeti i u elektroničkom obliku klikom na crveni gumb: Operativni plan, 2022.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok