Operativni plan 2023.

OPERATIVNI PLAN UDRUGE INVALIDA RADA ZAGREBA ZA 2023. GODINU
* usklađen je sa Strateškim planom UIR Zagreba za razdoblje od 2019-2023. godine *

I. AKTIVNOSTI

Ljetovanje

Program obuhvaća organizaciju povoljnijeg smještaja za članove UIR Zagreba i članove njihovih obitelji u Thalassotherapiji Crikvenica, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju PGŽ. Program će se provoditi u 11 smjena po 10 dana (10 polupansiona). U slučaju da ispoštuju postavljene uvjete, članovima UIR Zagreba, koji su minimalno tri godine uzastopno članovi, pomoći će se sufinanciranjem iznosa u visini članarine.

Razdoblje provedbe: Od 25.05. do 12.09.2023. godine.

Planiran broj korisnika: Minimalno 102 osobe, minimalno 1.020 noćenja.

Cilj: Članovima UIR Zagreba i članovima njihovih obitelji osigurati povoljniji smještaj u morskom okruženju i uz morsku klimu tijekom ljetnih mjeseci, uz dodatnu mogućnost korištenja medicinskih usluga specijalističkih pregleda, dijagnostičkih pretraga i terapijskih postupaka.

Klupske aktivnosti

Program se sastoji od niza raznovrsnih aktivnosti grupiranih u edukacijske, sportsko-rekreacijske i kulturno-umjetničke radionice, zatim radionice vježbanja i savjetovanja, a provodit će se prema unaprijed određenom rasporedu. Glazbene, plesne i dramske izvedbe, kao i kreativno-likovni i ručni radovi, umjetničke fotografije i slike, bit će prezentirani na raznim internim i javnim događanjima i objavljivat će se i on-line.  

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine u vremenu od 8,00-20,00 sati i u skraćenom radnom vremenu tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj, kolovoz).

Planiran broj korisnika: Otprilike 600 članova u okviru 1.000 organiziranih aktivnosti.

Ciljevi: Članovima UIR Zagreba osigurati kvalitetno provođenje slobodnog vremena u svrhu poboljšanja njihova psihičkog, fizičkog i mentalnog zdravlja, kao i njihove socijalne uključenosti.

Pravno savjetovalište

Program se sastoji od dva dijela. Jedan dio obuhvaća izravan rad s članovima UIR Zagreba u vidu pružanja im besplatne pravne pomoći osobno u prostorijama UIR Zagreba, telefonom i elektroničkom poštom. Drugi se dio odnosi na praćenje i razmatranje stanja i primjene propisa iz područja od značaja i interesa za osobe s invaliditetom i civilno društvo, zatim na sudjelovanja u javnim raspravama i savjetovanjima uživo i on-line, na organizaciju javnih prezentacija i predavanja uživo i on-line i na objavu prikupljenih informacija.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine (izuzevši kolovoz), utorkom i četvrtkom od 13,00-18,00 sati, uz obvezan prethodni dogovor za konkretan termin.

Planiran broj korisnika: Otprilike 250 članova, otprilike 400 savjetovanja.

Ciljevi: Osigurati besplatnu primarnu pravnu pomoć članovima UIR Zagreba u potrebi i zagovarati prava osoba s invaliditetom na svim razinama i u različitim područjima.

 

Rekreacijsko-zdravstveni program

Program će se provoditi u suradnji s tri specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju – Varaždinskim i Daruvarskim toplicama i Thalassotherapijom Crikvenica i Zdravstveno-turističkim centrom Banja Vrućica (ZTC), a sastojat će se u osiguranju povoljnijih uvjeta smještaja tijekom boravka u bolnicama i ZTC-u za vrijeme obavljanja medicinsko-rehabilitacijskih usluga. U slučaju da ispoštuju postavljene uvjete, članovima UIR Zagreba, koji su minimalno tri godine uzastopno članovi, pomoći će se sufinanciranjem iznosa u visini članarine.

Razdoblje provedbe: U Varaždinskim toplicama i Banji Vrućici tijekom cijele godine, u Daruvarskim toplicama u razdoblju od siječnja do travnja, a u Thalassotherapiji Crikvenica u razdobljima od 2. siječnja do 24. svibnja i od 1. listopada do 31. prosinca 2023. godine.

Planiran broj korisnika: Otprilike 250 članova UIR Zagreba i drugih udruga invalida rada u RH s pratnjama, kroz otprilike 2.700 ostvarenih noćenja.

Cilj: Članovima UIR Zagreba, članovima drugih udruga invalida rada u RH i njihovim pratnjama osigurati povoljniji smještaj u navedenim specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i ZTC-u za vrijeme obavljanja medicinsko-rehabilitacijskih usluga o trošku Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, odnosno uz liječničku uputnicu.

Mobilni tim

Program se sastoji od istraživanja potreba za specifičnim uslugama (pravna i kineziološka pomoć, pomoć pri zadovoljavanju svakodnevnih životnih i društvenih potreba, pomoć pri obavljanju određenih kućanskih poslova) i od pružanja navedenih specifičnih usluga u domovima teško pokretnih i nepokretnih članova UIR Zagreba, kao i ostalih članova u potrebi, na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Mobilni tim čine zaposlenici UIR Zagreba i volonteri. Svaki član Mobilnog tima pružit će adekvatnu, traženu i potrebnu stručnu pomoć koja će obuhvaćati preventivne mjere za očuvanje i unapređenje zdravlja, primarnu pravnu pomoć, savjetovanja, pružanje informacija o aktivnostima UIR Zagreba i aktualnostima u drugim tematskim područjima, nabavu i dostavu namirnica, potrepština i lijekova, pomoć pri šetnjama i čitanju knjiga i pomoć pri obavljanju određenih kućanskih poslova.
Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine.

Planiran broj korisnika: Stotinjak članova UIR Zagreba u okviru dvjestotinjak odrađenih obilazaka članova i oko 4.000 kontaktiranih članova u svrhu istraživanja potreba.

Ciljevi: Istražiti potrebe članova UIR Zagreba za specifičnim uslugama i besplatno im i pravovremeno osigurati potrebnu i traženu pomoć.

Stimulacijske aktivnosti

"Učlani novog člana" – aktivnost se sastoji od poticanja članova na aktivno sudjelovanje u promociji UIR Zagreba. Veći broj novih članova, a po preporuci već postojećeg člana, donosi postojećem članu mogućnost osvajanja neke od vrijednih nagrada.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine.

Planiran broj korisnika: Tridesetak novih članova UIR Zagreba po preporuci već postojećih članova UIR Zagreba.

Ciljevi: Poboljšati promidžbu UIR Zagreba u svrhu informiranja šire javnosti o radu i djelovanju UIR Zagreba i povećati brojnost UIR Zagreba u svrhu osnaženja njezina djelovanja.

Nagradne igre i kvizovi – aktivnosti su koje se sastoje od postavljenih pitanja za čija točna i/ili brza rješenja i odgovore članovi UIR Zagreba, ali i ostali sudionici, imaju mogućnost osvojiti neku od brojnih prikladnih nagrada. Tijekom godine će se, po potrebi i prema mogućnostima, osmišljavati i provoditi nove stimulacijske aktivnosti.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine.

Planiran broj korisnika: Sedamdesetak članova UIR Zagreba i desetak ostalih osoba.

Cilj: Poboljšati informiranost članova UIR Zagreba i šire javnosti o temama značajnim za poboljšanje života invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, animirati članove UIR Zagreba za aktivno uključivanje u stimulacijske aktivnosti UIR Zagreba.

Volonterstvo

Program obuhvaća promociju volonterstva – posebno inkluzivnog i korporativnog volonterstva, zatim uključivanje volontera u raznovrsne aktivnosti UIR Zagreba i omogućavanje usavršavanja volontera u okviru edukacijskih radionica i tečajeva, u UIR Zagreba i drugim institucijama.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine.

Planiran broj korisnika: Četrdesetak volontera.

Ciljevi: Članovima UIR Zagreba osigurati raznovrsnost usluga; promicati volonterstvo; povećati broj inkluzivnih volontera, tj. volontera s invaliditetom i volontera starije životne dobi.

II. DOGAĐANJA

Suza za Zlatka Bočkala

U spomen i na čast pokojnome predsjedniku, gospodinu Zlatku Bočkalu, bit će organiziran koncert amaterskih pjevačkih zborova. Tom će prigodom nastupiti pjevački zbor UIR Zagreba uz nekoliko gostiju, također amaterskih pjevačkih zborova. Koncert će biti besplatan za sve zainteresirane građane i bit će organiziran u glazbenom paviljonu u Parku Maksimir (lokaciju tek treba potvrditi).

Vrijeme provedbe: 13. travnja 2023. godine, na obljetnicu rođendana gdina Bočkala.

Planiran broj korisnika: Šezdesetak izvođača, stotinjak prolaznika i članova UIR Zagreba.

Ciljevi: Odati počast pokojnom predsjedniku Zlatku Bočkalu, i prezentirati široj javnosti pjevačke i glazbene sposobnosti invalida rada i amaterskih pjevačkih zborova.

Memorijal Marije Topić

U spomen i na čast pokojnoj predsjednici, gospođi Mariji Topić, bit će organizirano sportsko-rekreacijsko natjecanje. Tom će prigodom udruge invalida rada diljem Republike Hrvatske tijekom travnja 2023. godine organizirati prednatjecanja u svojim gradovima dok će se finalisti iz svih gradova-sudionika susresti u subotu, 13. svibnja 2023. godine na RŠC-u Jarun. U natjecanja će se moći uključiti isključivo članovi srodnih udruga, a natjecanja će biti organizirana u sedam aktivnosti: belot, pikado, viseća kuglana, stolni tenis, streljaštvo, šah i igra preciznosti.

Razdoblje provedbe: od travnja do 13. svibnja 2023. godine, blizu datuma smrti gđe Topić, 11. svibnja. (lokaciju tek treba potvrditi).

Planiran broj korisnika: Stotinjak natjecatelja-invalida rada iz cijele RH, pedesetak uzvanika.

Ciljevi: Odati počast pokojnoj predsjednici Mariji Topić, ojačati suradnju među udrugama invalida rada i promovirati značaj sporta i rekreacije, posebno u životu osoba s invaliditetom.

Dan UIR Zagreba

Povodom 57. obljetnice UIR Zagreba bit će organizirano dvodnevno događanje. Prvi će dan u prostorijama UIR Zagreba biti organizirano prigodno druženje uz glazbu i otvorenje izložbe umjetničkih radova polaznika kulturno-umjetničkih aktivnosti UIR Zagreba. Drugi će dan u hotelu Antunović biti organizirana tematska tribina, a potom svečana dodjela nagrada, priznanja i zahvalnica zaslužnim članovima i institucijama. Oba će događanja biti besplatna za sve zainteresirane građane.

Razdoblje provedbe: 26-27. rujna 2023. godine (lokacije tek treba potvrditi).

Planiran broj korisnika: Dvjestotinjak uzvanika i posjetitelja.

Ciljevi: Javno iskazati zahvalnost pojedincima i institucijama za doprinos u proteklom jednogodišnjem razdoblju; poboljšati informiranost invalida rada, ostalih osoba s invaliditetom i šire javnosti o tematici značajnoj za populaciju osoba s invaliditetom; omogućiti članovima UIR Zagreba sudjelovanje u proslavi rođendana UIR Zagreba.

I mi smo zvijezde

Kulturno-zabavna priredba bit će organizirana kao produkcija klupskih aktivnosti. U priredbi će, osim gostiju, aktivno sudjelovati članovi UIR Zagreba koji su ujedno polaznici raznih kulturno-umjetničkih radionica u organizaciji UIR Zagreba. Priredba će se sastojati od pjevačkih, plesnih i dramskih izvedbi, bit će besplatna za sve zainteresirane građane i održat će se u Centru za kulturu Trešnjevka (CeKaTe).

Vrijeme provedbe: 14. prosinca 2023. godine (termin i lokaciju tek treba potvrditi).

Planiran broj korisnika: Šezdesetak izvođača, šezdesetak uzvanika i posjetitelja.

 Cilj: Prezentirati široj javnosti kulturno-umjetničke sposobnosti invalida rada.

Obilježavanje značajnih datuma

UIR Zagreba će samostalno organizirati obilježavanje nekih, za invalide rada i ostale osobe s invaliditetom, značajnih datuma, a aktivno će se uključiti i u događanja u organizaciji drugih udruga i institucija. To uključivanje podrazumijevat će plesne nastupe, pjevačke i dramske izvedbe i izlaganje umjetničkih unikatnih radova, izrađenih u UIR Zagreba, na raznim izložbama.

Razdoblje provedbe: Na određeni značajni datum ili na dan blizu tog datuma.

Planiran broj korisnika: Ovisi o smještajnim kapacitetima organizatora svake pojedine aktivnosti.

Ciljevi: Poboljšati socijalnu uključenost invalida rada i ostalih osoba i invaliditetom, ojačati svijest šire javnosti o mogućnostima i sposobnostima osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi.

III. INFORMIRANJE I PROMOCIJA

Elektronička pošta

Obavijesti će, elektroničkom poštom, biti poslane na elektroničke adrese članova koji za takav način informiranja iskažu interes.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, jednom tjedno.

Planiran broj korisnika: Otprilike 2.000 članova UIR Zagreba po poslanoj obavijesti.

Cilj: Na brz i jednostavan način, pravovremeno informirati članove UIR Zagreba o aktualnostima u UIR Zagreba.

Elektronički bilten

Obavijesti će, elektroničkim biltenom, biti poslane na elektroničke adrese osoba koje za takav način informiranja iskažu interes.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, svaka tri mjeseca.

Planiran broj korisnika: Stotinjak osoba po poslanoj obavijesti.

Cilj: Na brz i jednostavan način, informirati zainteresirane građane o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti i o aktualnostima u UIR Zagreba.

Mrežna stranica

Mrežna stranicu će biti redovito ažurirana informacijama o aktualnim događanjima i aktivnostima u UIR Zagreba. U okviru mrežne stranice redovito će se ažurirati i fotogalerija.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, svakodnevno.

Planiran broj korisnika: U prosjeku sto osoba po objavi ažurirane informacije.

Cilj: Na brz i jednostavan način, informirati članove UIR Zagreba i širu javnost o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti i o aktualnostima u UIR Zagreba.

Facebook stranica

Obavijesti će se objavljivati na Facebook stranici UIR Zagreba u obliku informacija, najava događanja ili prijenosa uživo pojedinih događanja.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, svakodnevno.

Planiran broj korisnika: Teško procjenjiv zbog nepoznavanja statističkih podataka o posjećenosti Facebok stranice, no očekivan broj pregleda po objavljenoj informaciji ili najavi događanja je pedesetak.

Cilj: Na brz i jednostavan način, pravovremeno informirati članove UIR Zagreba i širu javnost o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti i o aktualnostima u UIR Zagreba.

Instagram profil 

Obavijesti će se objavljivati na Instagram profilu UIR Zagreba u obliku informacija, najava događanja ili kratkih video prijenosa događanja.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, tjedno i po potrebi.

Planiran broj korisnika: Tridesetak osoba po objavljenoj informaciji ili najavi događanja.

Cilj: Na brz i jednostavan način, pravovremeno informirati članove UIR Zagreba i širu javnost o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti i o aktualnostima u UIR Zagreba.

Google My Business alat 

Obavijesti će se objavljivati putem on-line alata Google My Business u obliku informacija, najava događanja ili kratkih video prijenosa događanja.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, mjesečno po potrebi.

Planiran broj korisnika: Teško procjenjiv zbog nepoznavanja statističkih podataka o posjećenosti Google My Business alata, no očekivan broj pregleda po objavljenoj informaciji ili najavi događanja je stotinjak.

Cilj: Na brz i jednostavan način, pravovremeno informirati članove UIR Zagreba i širu javnost o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti i o aktualnostima u UIR Zagreba.

 

Issuu profil

Sve tiskane publikacije UIR Zagreba objavljivat će se on-line na Issuu platformi za digitalno izdavanje.

Razdoblje provedbe: Jednom godišnje i po potrebi.

Planiran broj korisnika: Teško procjenjiv zbog nepoznavanja statističkih podataka o posjećenosti Issuu platforme, no očekivan broj pregleda svih objavljenih dokumenata je oko 250.

Cilj: Osigurati članovima UIR Zagreba i široj javnosti dostupnost tiskanih brošura i glasila UIR Zagreba u svrhu bolje i kvalitetnije informiranosti o raznim temama vezanim uz život invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

You Tube kanal

Video snimke s raznih aktivnosti i organiziranih događanja, zatim sa sudjelovanja u raznim priredbama i susretima i s gostovanja u medijima, objavljivat će se na YouTube kanalu UIR Zagreba.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, po potrebi.

Planiran broj korisnika: Teško procjenjiv zbog nepoznavanja statističkih podataka o posjećenosti YouTube kanala, no očekivan broj pregleda svih objavljenih snimaka je oko 4.000.

Cilj: Informirati širu javnost o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti.

SMS poruke

Obavijesti će se SMS porukama slati na mobilne uređaje članova UIR Zagreba koji za takav način informiranja iskažu interes.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, jednom tjedno.

Planiran broj korisnika: Otprilike 6.000 članova UIR Zagreba po poslanoj obavijesti.

Cilj: Na brz i jednostavan način, pravovremeno informirati članove UIR Zagreba o aktualnostima u UIR Zagreba.

Tiskane obavijesti

Edukacijsko-informativne tiskane obavijesti će se izraditi i tiskati ciljano i vezano uz pojedine aktivnosti, a distribuirat će se besplatno u tiskanom i elektroničkom formatu.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, po potrebi.

Planiran broj korisnika: 100-300 osoba po kreiranoj obavijesti.

Cilj: Informirati širu javnost na brz i jednostavan način o pogodnostima koje ostvaruju članovi UIR Zagreba i o pojedinim aktivnostima i aktualnostima u UIR Zagreba.

Oglasne ploče

Obavijesti o aktivnostima i događanjima, UIR Zagreba će stavljati na tri oglasne ploče u prostorijama UIR Zagreba i na oglasne ploče kod partnera i suradnika, ovisno o vrsti obavijesti.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, po potrebi.

Planiran broj korisnika: 100-300 članova UIR Zagreba, članova i štićenika partnera i suradnika i prolaznika, po objavljenoj obavijesti.

Cilj: Na brz i jednostavan način pravovremeno informirati članove UIR Zagreba, članove i štićenike partnera i suradnika i prolaznike, o aktualnostima u UIR Zagreba.

Glasilo invalida rada, GIR

Službeni časopis UIR Zagreba tiskat će se jednom godišnje u nakladi od 3.000 primjeraka i objaviti na mrežnim stranicama UIR Zagreba u elektroničkom formatu. Distribucija tiskanog časopisa bit će besplatna za sve zainteresirane građane, kao i mogućnost čitanja i preuzimanja časopisa u elektroničkom obliku.

Razdoblje provedbe: U veljači u tiskanom formatu, od veljače do kraja godine u elektroničkom formatu.

Planiran broj korisnika: 3.000 osoba za tiskano izdanje i 5.000 za elektronički oblik.

Cilj: Osigurati učinkovitu informiranost članova UIR Zagreba i šire javnosti o radu i djelovanju UIR Zagreba i o raznim temama vezanim uz život invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

Mediji

UIR Zagreba će o svojim aktivnostima i događanjima pravovremeno informirati velik broj medija koji će potom ugostiti predstavnike UIR Zagreba u radio i televizijskim emisijama, a pojedina će događanja najaviti i objaviti u radijskim i televizijskim emisijama, tiskovnim medijima i na internet portalima.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, po potrebi.

Planiran broj korisnika: Teško procjenjiv zbog nepoznavanja statističkih podataka o gledanosti pojedinih televizijskih postaja i emisija, slušanosti pojedinih radijskih postaja i emisija i čitanosti pojedinih tiskovnih medija i internet portala.

Ciljevi: Poboljšati promidžbu UIR Zagreba; poboljšati informiranost šire javnosti o radu i djelovanju UIR Zagreba i o temama vezanim uz život invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

IV. SURADNJA

Na razini grada Zagreba i Zagrebačke županije

UIR Zagreba će, prema mogućnostima i potrebama, surađivati i sklapati partnerstva sa srodnim organizacijama civilnog društva diljem RH, lokalnim i regionalnim institucijama i drugim organizacijama i privrednim subjektima.

Suradnje i partnerstva očitovat će se u raznim oblicima: u okviru provedbe projekata i programa, kroz gostovanja i nastupe članova UIR Zagreba i izložbe unikatnih radova UIR Zagreba, uključivanjem predstavnika UIR Zagreba u edukacijsko-informativne radionice, seminare i povjerenstva gradskih i županijskih vlasti.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, prema mogućnostima i potrebama.

Planiran broj korisnika: Otprilike 300 članova UIR Zagreba i ostalih osoba.

Ciljevi: osigurati članovima UIR Zagreba brojne pogodnosti u svrhu poboljšanja životnih uvjeta i društvenog statusa; ojačati organizacijske kapacitete UIR Zagreba; razmijeniti iskustva s drugim organizacijama civilnog društva i institucijama u svrhu unapređenja rada i djelovanja UIR Zagreba.

Na razini Republike Hrvatske

UIR Zagreba će, prema mogućnostima i potrebama, surađivati i sklapati partnerstva sa srodnim organizacijama civilnog društva diljem RH, zatim regionalnim i državnim institucijama, drugim organizacijama i privrednim subjektima.

Suradnja i partnerstva očitovat će se u raznim oblicima: u okviru provedbe raznih projekata i programa, kroz gostovanja i nastupa članova UIR Zagreba i izložbe unikatnih radova UIR Zagreba, uključivanjem predstavnika UIR Zagreba u edukacijsko-informativne radionice, seminare i povjerenstva nacionalnih vlasti.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, prema mogućnostima i potrebama.

Planiran broj korisnika: Otprilike 300 članova UIR Zagreba i ostalih osoba.

Ciljevi: Osigurati članovima UIR Zagreba brojne pogodnosti u svrhu poboljšanja životnih uvjeta i društvenog statusa; ojačati organizacijske kapacitete UIR Zagreba; razmijeniti iskustva s drugim organizacijama civilnog društva i institucijama u svrhu unapređenja rada i djelovanja UIR Zagreba.

Na razini Europe

UIR Zagreba će nastojati pronaći nove suradnike i partnere s podučja Europe za zajedničku provedbu raznih projekata i programa, za gostovanja i nastupe članova UIR Zagreba i izložbe unikatnih radova UIR Zagreba.

Razdoblje provedbe: Prema mogućnostima i potrebama.

Planiran broj korisnika: Otprilike 100 članova UIR Zagreba i ostalih osoba.

Ciljevi: Razmijeniti iskustva s drugim organizacijama civilnog društva i institucijama u svrhu unapređenja rada i djelovanja UIR Zagreba.

V. USTROJ I IMOVINA

Tijela UIR Zagreba

Tijela UIR Zagreba definirana su Statutom UIR Zagreba: Skupština (do 45 članova), Upravni odbor (sedam članova), Predsjednik, Nadzorni odbor (pet članova), Sud časti (pet članova).

Skupština će održati dvije sjednice na kojima će se razmatrati izvještaji o radu u protekloj godini i plan i program rada za sljedeću godinu. Upravni će odbor održati četiri sjednice na kojima će razmatrati detalje provođenja pojedinih aktivnosti u skladu s prethodno donesenim odlukama Skupštine, Strateškim planom UIR Zagreba za razdoblje od 2019-2023. godine i Operativnim planom UIR Zagreba za 2023. godinu.

Nadzorni će odbor održati dvije sjednice, nakon sastavljenih polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja dok će Sud časti svoje sjednice održavati po potrebi.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora će tijekom cijele godine biti uključeni u realizaciju pojedinih zadataka predviđenih Operativnim planom UIR Zagreba za 2023. godinu.

Cilj: Donošenje što je moguće konkretnijih odluka u svrhu učinkovitog i transparentnog rada UIR Zagreba.

Članstvo UIR Zagreba

Statistički podaci UIR Zagreba ukazuju na smanjenje broja članova od 2011. godine. Da bi spriječio daljnji pad broja članova, UIR Zagreba će nastaviti provoditi stimulacijske aktivnosti s ciljem zadržavanja postojećih članova i uključivanja novih. UIR Zagreba će ujedno nastaviti izjednačavati mogućnosti za sve članove UIR Zagreba vezane uz pristup korištenju usluga UIR Zagreba, jačati interes članova za aktivnije uključivanje u rad i aktivnosti UIR Zagreba, jačati promidžbu svog djelovanja, proširiti postojeće i ostvariti nove suradnje. Vodeći se statističkim podacima prijašnjih godina, u 2023. godini očekuje se uplata članarine 7.000 članova.

Ciljevi: zadržati postojeće članstvo i privući nove članove.

Stručna služba UIR Zagreba

Stručna služba zadužena je za provedbu stručnih, organizacijskih, administrativnih, tehničkih, pomoćnih i njima sličnih poslova, a u skladu sa zaključcima i odlukama tijela UIR Zagreba.

Planirano je zadržavanje zaposlenih djelatnika: voditeljica Stručne službe (VSS), pomoćnik voditeljice Stručne službe (VSS), troje savjetnika (VSS) i pet suradnica (SSS). U skladu s mogućnostima UIR Zagreba, zaposlene djelatnike će se upućivati na edukacije i stručna usavršavanja.

Po potrebi i prema mogućnostima, angažirat će se i dodatni izvoditelji aktivnosti temeljem Ugovora o djelu, u okviru provedbe nekih od osnovnih poslova UIR Zagreba i pojedinih programskih aktivnosti UIR Zagreba.

Cilj: Ojačati organizacijske i stručne kapacitete UIR Zagreba u svrhu unapređenja rada i djelovanja UIR Zagreba.Imovina UIR Zagreba

UIR Zagreba će za provedbu svojih aktivnosti koristiti gradski prostor u Zagrebu, na adresi Nova cesta 86. Uz to će nastaviti potragu za dodatnim prostorima, većih kapaciteta i prilagođenih osobama s invaliditetom, za održavanje dijela aktivnosti vezanih uz vježbanje. Gradski prostor, inventar i vozilo u vlasništvu UIR Zagreba redovito će biti održavano. Za svakodnevno djelovanje i potrebe provedbe aktivnosti redovito će biti nabavljeni uredski i potrošni materijal, sitan inventar, rekviziti i oprema.

Ciljevi: Očuvati i povećati imovinu UIR Zagreba.

Financiranje UIR Zagreba

UIR Zagreba će financijska sredstva prikupljati od članarina i donacija. Sredstva će nastojati prikupiti i putem raspisanih javnih poziva i natječaja iz gradskog, županijskog i državnog proračuna i europskih fondova. U suradnji s drugim srodnim udrugama, UIR Zagreba će nastaviti tražiti sustavno rješenje vezano uz financiranje osnovne djelatnosti za neprofitne organizacije koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro.

Ciljevi: Prikupiti financijska sredstva putem članarina, donacija, javnih poziva i natječaja i sudjelovati u pronalasku sustavnog rješenja financiranja osnovne djelatnosti neprofitnih organizacija koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro.

VI. DOKUMENTACIJA

Dokumenti UIR Zagreba

Statut; Etički kodeks; pravilnici

Dokumenti na razini Grada Zagreba

Zagrebačka deklaracija; Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2027. godine; Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027.; Zagrebačka strategija za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024.; gradski pravilnici

Dokumenti na razini Republike Hrvatske

Zakon o udrugama; Hrvatska deklaracija o pravima osoba s invaliditetom; Zakon o volonterstvu; Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine; Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2024. godine; Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027.

Dokumenti na razini Europe

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (UN); Europska socijalna povelja; Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030. (Europska Komisija); Strategija Vijeća Europe za osobe s invaliditetom 2017. – 2023.

Predsjednica: Nada Vorkapić

Operativni je plan moguće preuzeti i u elektroničkom obliku klikom na crveni gumb: Operativni plan, 2022.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok