Strateški plan 2023-2027.

 

STRATEŠKI PLAN UIR ZAGREBA za razdoblje od 2023-2027.

 

UVOD

Udruga invalida rada Zagreba (UIR Zagreba) osnovana je 1966. godine s dva cilja:

1. aktivno sudjelovanje u društvenoj i individualnoj skrbi za invalide rada i ostale osobe s invaliditetom,

2. doprinos zaštiti i unapređenju socijalnog, zdravstvenog, gospodarskog i pravnog položaja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.


Svrhe osnutka UIR Zagreba su također dvije:

1. stvaranje sustava u kojem će invalidi rada i ostale osobe s invaliditetom, kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima, biti tretirani tako da se i u radu i socijalnoj skrbi uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo,

2. poticanje društvene zajednice na stvaranje materijalnih i financijskih preduvjeta za rad i djelovanje udruga invalida rada i ostalih udruga osoba s invaliditetom na ekonomskim principima i prema postignutim rezultatima.

 

UIR Zagreba je od 2007. godine smješten u gradskom prostoru veličine 290 m2, prilagođenom potrebama osoba s invaliditetom, u Zagrebu, na adresi Nova cesta 86, u blizni Trešnjevačkog trga. Zahvaljujući većem broju zaposlenika i još većem broju volontera, radno vrijeme UIR Zagreba je od ponedjeljka do petka, od 8,00 do 20,00 sati. U to vrijeme UIR Zagreba organizira brojne i raznovrsne aktivnosti od kojih neke provodi neprekidno već dvadesetak godina, a opisani su u nastavku.

Ljetovanje – od 1998. godine – osiguran povoljniji smještaj za članove UIR Zagreba i njihove obitelji uz organizirano provođenje slobodnog vremena i mogućnost obavljanja medicinskih terapija u mediteranskom okruženju; trenutno je osigurana suradnja sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Thalassotherapia Crikvenica.

Klupske aktivnosti – od 2000. godine – organizirano kvalitetno provođenje slobodnog vremena u okviru raznovrsnih aktivnosti prilagođenih potrebama i interesima invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom: edukacijske, sportsko-rekreacijske, kulturno-umjetničke i savjetodavne aktivnosti, kao i razni oblici vježbanja; sve aktivnosti provode i nadziru stručne osobe.

Pravno savjetovalište – od 2000. godine – osigurana besplatna primarna pravna pomoć invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom; neprestano praćenje zakonskih regulativa vezanih uz invalide rada, ostale osobe s invaliditetom i neprofitne organizacije.

Rekreacijsko-zdravstveni program – od 2005. godine – osiguran povoljniji smještaj uz mogućnost medicinske rehabilitacije i animacijskih programa; trenutno je osigurana suradnja sa Specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice, Daruvarske toplice i Thalassotherapia Crikvenica i Zdravstveno-turističkim centrom Banja Vrućica (Republika Srpska, teritorij Bosne i Hercegovine).

Mobilni tim – od 2005. godine – organizirano pružanje stručne pomoći teško pokretnim i nepokretnim invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom u njihovim domovima: primarna pravna pomoć, kineziološka pomoć, informiranje i pomoć pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.


Uz navedene programe, UIR Zagreba redovito organizira i sudjeluje u brojnim internim i javnim događanjima.

Za informiranje svojih članova i zainteresirane javnosti koristi nekoliko načina: elektroničke poruke, SMS poruke, društvenu mrežu Facebook, aplikaciju Instagram, mrežni alat Google Business, mrežni kanal YouTube, elektronički bilten, platformu za digitalno izdavanje Issuu, službeni časopis "Glasilo invalida rada – GIR" i različite medije (televizijske i radijske kuće, internet portali).

Od 2020. godine UIR Zagreba provodi istraživanje potreba svojih članova što provodi telefonskim i elektroničkim putem, kao i osobnim izražavanjem.

VIZIJA

Ravnopravna prihvaćenost osoba s invaliditetom u svim segmentima društvenog života.

MISIJA

Promicati, štititi i poboljšati prava osoba s invaliditetom i ojačati društvenu svijest o ravnopravnosti i jednakosti svih građana.

 

CILJEVI

Opći cilj: 

Stvoriti uvjete za pojačano uključivanje osoba s invaliditetom u sve segmente društvenog života.

 

Specifični ciljevi:

1. osigurati bolju i češću vidljivost UIR Zagreba u borbi za poboljšanje statusa osoba s invaliditetom te bolju informiranost javnosti putem različitih medija – češćim objavama putem društvenih mreža i češće obraćanje medijima

2. ojačati utjecaj UIR Zagreba u području javnih politika prilikom donošenja zakonodavnih propisa značajnih za poboljšanje životnih uvjeta osoba s invaliditetom – aktivnim uključivanjem u tijela lokalne uprave i drugih nadležnih institucija

3. ojačati svijest javnosti o važnosti prevencije nastanka invalidnosti i tjelesnih oštećenja – organizacijom aktivnosti vježbanja, promocijom zdravog načina života i pojačanim informiranjem članova UIR Zagreba o važnosti očuvanja i poboljšanja zdravlja

4. nastaviti provoditi dosadašnje dugogodišnje aktivnosti UIR Zagreba i uvesti nove – osigravanjem uvjeta za provedbu dosadašnjih aktivnosti, obnavljanjem partnerstava i suradnji i sklapanjem novih

5. zadržavanje postojećeg broja zaposlenika i volontera uz ulaganje u njihova znanja i vještine – osiguravanjem financijskih sredstava iz članarina, programskih sredstava i donacija

6. osigurati raznolikost financiranja UIR Zagreba kroz europske, nacionalne, regionalne i lokalne projekte i programe, zatim kroz članarine i donacije – prijavljivanjem projekata i programa na natječaje i pozive raspisane od strane EU fondova, kao i nacionalnih, regionalnih i lokalnih institucija, ali i poboljšanom promocijom aktivnosti UIR Zagreba u svrhu privlačenja novih članova i prikupljanja donacija

7. osigurati sektorske i međusektorske suradnje – kroz konkretne angažmane za razvoj lokalne i regionalne zajednice u kojoj UIR Zagreba djeluje.

Za ostvarenje postavljenih ciljeva UIR Zagreba će koristiti gradski prostor, službeno vozilo u svom vlasništvu, zaposlenike i volontere, kao i svu tehničku i ostalu opremu i rekvizite neophodne za nesmetano svakodnevno poslovanje.

 

Strateški je plan moguće preuzeti i u elektroničkom obliku klikom na crveni gumb: Strateški plan 2023-2027.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok