Statut 2015.

Indeks Članka

II CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Članak 13.

Udruga je osnovana s ciljem da aktivno sudjeluje u društvenoj i individualnoj skrbi za invalide rada i ostale osobe s invaliditetom i doprinosi zaštiti i unapređenju socijalnog, zdravstvenog, gospodarskog i pravnog položaja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, radi stvaranja sustava u kojem će te osobe, kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima, biti tretirane tako da se i u radu i socijalnoj skrbi uvažavaju njihove potrebe te poštuje njihovo dostojanstvo, te radi poticanja društvene zajednice na stvaranje materijalnih i financijskih preduvjeta za rad i djelovanje udruga invalida rada i ostalih udruga osoba s invaliditetom na ekonomskim principima i prema postignutim rezultatima.

U okviru ciljeva iz stavka 1. ovog članka Udruga je osnovana i s ciljem poboljšanja kvalitete života, pružanja pomoći i potrebite skrbi starijim i nemoćnim invalidima rada i drugim osobama s invaliditetom.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području socijalne djelatnosti, ljudskih prava, zaštite zdravlja, međunarodne suradnje, demokratske političke kulture te kulture i umjetnosti.

Članak 14.

U svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih u članku 13. Ovog Statuta, Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

 • prati, analizira i razmatra stanje te primjenu propisa na području prevencije invalidnosti, drugih oštećenja i zaštite invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom;
 • aktivno sudjeluje u predlaganju novih zakona i propisa koji se izravno ili neizravno odnose na invalide rada i ostale osobe s invaliditetom te pomaže članovima u ostvarivanju njihovih prava;
 • prikuplja i širi informacije o životnim prilikama invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom te inicira sveobuhvatno istraživanje o svim aspektima neprilagođene okoline koja izravno utječe na kvalitetu života invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom;
 • inicira, planira i realizira programe i projekte koji promiču brigu i skrb o starijim i nemoćnim invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom;
 • inicira, planira i realizira programe i projekte koji promiču medicinsku, edukativnu, profesionalnu i socijalnu rehabilitaciju;
 • inicira, planira i realizira programe i projekte koji promiču projekte u području zdravstvene i socijalno-humanitarne zaštite;
 • organizira i provodi aktivnosti na planiranju i pružanju socijalnih usluga sukladno zakonu;
 • organizira, potiče i promiče volontiranje i njegove vrijednosti kao temelj civilnog društva i sredstvo rješavanja problema i zadovoljavanja potreba invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom pridonoseći jačanju individualne i društvene svijesti i solidarnosti;
 • potiče akcije i surađuje s lokalnim, gradskim, županijskim i državnim tijelima uprave i resornim subjektima koji su profesionalno, stručno i personalno nadležni za rješavanje problematike invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, a u cilju zaštite invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom;
 • aktivno sudjeluje u pružanju raznih oblika socijalne pomoći te daje upute i preporuke pri rješavanju problema svojih članova;
 • pruža potporu u provođenju znanstvenih istraživanja od interesa za Udrugu i osobe s invaliditetom kao i izdavačke djelatnosti kojom se želi unaprijediti kvaliteta života invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom;
 • surađuje sa srodnim udrugama radi razmjene iskustava, planiranja zajedničkih aktivnosti i organiziranja skupova i susreta članova;
 • formira sportske i radne skupine za unapređivanje pojedinih aktivnosti;
 • organizira druženja, izlete, stručne, edukativne, sportske i rekreativne aktivnosti za sve članove Udruge.

Gospodarske djelatnosti Udruge su:

 • promidžbene djelatnosti;
 • prodaja svojih proizvoda na malo sukladno Zakonu o trgovini;
 • izdavanje publikacija iz područja svoje djelatnosti.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok