Statut 2015.

Indeks Članka

 

XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom uredu državne uprave.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge invalida rada Zagreba donesen na Skupštini dana 22. travnja 2009. godine.

Članak 63.

Statut potpisuje Predsjednik.

Statut će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Udruge i mrežnim stranicama Udruge.

U Zagrebu, 22. travnja 2015. godine

Predsjednik:

Zlatko Bočkal

 

Statut

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok