Statut 2015.

Indeks Članka

 

VIII POSLOVNA TAJNA

Članak 57.

Poslovnu tajnu Udruge čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Udruge ili njezinih članova, a štetilo bi njihovom ugledu ili ugledu Udruge.

Upravni odbor određuje koje se isprave i podaci smatraju poslovnom tajnom, kao i ostala pitanja u svezi poslovne tajne.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposlenici Udruge koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok