Statut 2015.

Indeks Članka

 

X. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 59.

U slučaju spornih odnosa među članovima ili sukoba interesa koji se odnose na pitanja vezano za Udrugu, odnosno članstva u Udruzi, postupak se može pokrenuti na zahtjev pojedinog člana ili nekog tijela Udruge.

Sporne odnose među članovima odnosno sukob interesa rješava Sud časti.

Sud časti može o sporu i sukobu interesa odlučiti i po načelu pravičnosti.

Protiv odluke Suda časti dopuštena je žalba Upravnom odboru u roku 15 dana od dostave odluke. Pisana žalba se podnosi putem Suda časti, a Upravni odbor odlučuje o žalbi na svojoj narednoj sjednici, a najkasnije u roku od 30 dana. Odluka Upravnog odbora je konačna.

Ako je stranaka u sporu član Suda časti ili Upravnog odbora sporove i sukobe interesa rješava Skupština.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok