Povlastice nevezane uz članstvo

Što je sve moguće ostvariti na temelju rješenja izdanih od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, neovisno o učlanjenju u UIR Zagreba?

 

Svaka nova promjena Zakona ili odluka biti će pravovremeno uvrštena u ove informacije.

 

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dopunsko zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna osigurano je za osigurane osobe s invaliditetom koje imaju utvrđeno 100%-tno oštećenje organizma odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, zatim osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi u skladu s propisima o socijalnoj skrbi.

Za ostvarenje povlastice, potrebno se obratiti nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koji je izdao zdravstvenu knjižicu, s osobnom iskaznicom, zdravstvenom knjižicom i preslikom rješenja nadležnih tijela.

 

 

STOMATOLOŠKA AMBULANTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Stomatološka ambulanta prilagođena za osobe s invaliditetom radi u Domu zdravlja Centar, Zagreb, Runjaninova 4 (prizemlje desno), direktni telefon: 01/4897688 radnim danom od 9,00 do 15,00 sati.

 

GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE

Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta i cestarine (koja se plaća prilikom registracije osobnog vozila) ne plaćaju osobe s utvrđenih 80 ili više postotaka tjelesnog oštećenja odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60 ili više postotaka. 

Za ostvarenje povlastice, potrebno je podnijeti zahtjev Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture (Prisavlje 14, Zagreb, tel. 6169455 svakim radnim danom od 13,00 do 14,00 sati) uz presliku prometne dozvole i rješenja o stupnju i visini tjelesnog oštećenja.

 

 CESTARINA ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM

Cestarinu za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.) ne plaćaju osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80 ili više postotaka. Osoba može ostvariti povlasticu za jedno osobno vozilo koje ima u svom vlasništvu odnosno koje koristi na temelju ugovora o leasingu i isključivo onda kada se u tom osobnom vozilu nalazi.

Za ostvarenje povlastice potrebno je predočiti SMART karticu koja se dobija na zahtjev, a na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (Prisavlje 14, Zagreb, tel. 6169455 svakim radnim danom od 13,00 do 14,00 sati). Zahtjev izdaju Hrvatske autoceste d.o.o. (Jadranska avenija 6, Lučko, tel: 6504812, 6504864, 0800 0422 – radnim danom od 8,00-16,00 sati, Ured za izdavanje invalidskih kartica) uz naplatu (iznos provjeriti u Uredu).

 

 ZNAK PRISTUPAČNOSTI

Pravo na Znak pristupačnosti mogu ostvariti osobe s invaliditetom s utvrđenih 80 ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više postotaka. Znak pristupačnosti važeć je isključivo u slučajevima kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom ili se ta osoba nalazi u vozilu.
Za ostvarenje povlastice potrebno se obratiti u Gradsku upravu, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za promet, Trg S. Radića 1, Zagreb, tel: 01/6101111 ili u Županijski ured nadležan za poslove prometa.

Potrebno je predati zahtjev za izdavanje Znaka pristupačnosti i sljedeću dokumentaciju: Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (Tvrtkova 5, Zagreb), fotografija, preslika osobne iskaznice i administrativni biljezi.

 

 

PARKIRANJE
vozila osoba s invaliditetom izvan posebno označenih mjesta za parkiranje

Osobe s invaliditetom u gradu Zagrebu, osim na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, bez naknade jedno svoje vozilo mogu parkirati i na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate koja nisu posebno obilježena kao mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, a najduže dva sata tijekom jednog dana.

Ovo pravo može se ostvariti uz istaknut važeći Znak pristupačnosti i važeću naljepnicu koju izdaje organizator parkiranja (Zagrebparking, Ulica Grada Vukovara 41) ili putem ePK portala Zagrebačkog holdinga za kupnju parkirališnih karata (portal). Za dobivanje naljepnice potrebno je dostaviti Znak pristupačnosti, rješenje na temelju kojeg je ishođen Znak pristupačnosti, prometnu dozvolu, osobnu iskaznicu. Naljepnica vrijedi jednu godinu, a trošak izrade i izdavanja iste je 4,00 € (30,14 kn).

Pravo na ostvarivanje ove pogodnosti mogu ostvariti sve osobe koje posjeduju važeći znak pristupačnosti, bez obzira na to imaju li prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu.

Osoba u čiju korist je naljepnica izdana može zatražiti da se odobri izdavanje naljepnice za drugo vozilo (drugu registarsku oznaku), što se smatra novim izdavanjem naljepnice.

 

 

 BESPLATAN ULAZ VOZILOM NA RŠC JARUN

Besplatan ulaz vozilom na RŠC Jarun ostvaruju osobe s invaliditetom s utvrđenim tjelesnim oštećenjem ukupnog postotka 70 ili više postotaka. Godišnja kartica vrijedi godinu dana od datuma izdavanja.

Za ostvarenje povlastice, odnosno dobivanje godišnje kartice potrebno se obratiti u Službu naplate parkiranja u Ustanovi Upravljanje sportskim objektima, RŠC Jarun. 

Potrebna dokumentacija za vađenje kartice je sljedeća: preslika rješenja o stupnju i visini tjelesnog oštećenja (original na uvid), preslika prometne dozvole (original na uvid), pisana Zamolba za ostvarivanje povlastice i manipulativni troškovi izdavanja godišnje kartice u iznosu od 2,65 € (20,00 kn).

 

 

GODIŠNJA ČLANARINA ZA HAK

Popust prilikom plaćanja godišnje članarine za HAK u visini od 50% mogu ostvariti osobe s tjelesnim oštećenjem utvrđenog ukupnog postotka 50 ili više postotaka neovisno o dijagnozi.
Za ostvarenje povlastice, potrebno je u HAK predočiti rješenje o stupnju i visini tjelesnog oštećenja.


Popust od 30% pri kupnji povratnih prijevoznih karata za putovanja u Hrvatskoj u 1. i 2. razredu vlakova svih vrsta mogu ostvariti svi članovi HAK-a. Jedna karta s popustom može se kupiti na svim putničkim blagajnama uz predočenje važeće HAK-ove članske iskaznice ili zajedničke kartice HAK-a i Diners Cluba Adriatic. Također se može ostvariti popust od 20% u slučaju da član HAK-a putuje vlakom sa svojim vozilom. Dodatne informacije na tel. 060/333444.

  

 

POVLASTICA PRI VOŽNJI VLAKOM ILI BRODOM

Povlasticu pri vožnji vlakom ili brodom odnosno popust u visini 75% na punu vrijednost redovne cijene vozne karte te besplatnu voznu kartu za pratnju u slučaju da je pratnja osoba bez invaliditeta, mogu ostvariti osobe s utvrđenim tjelesnim oštećenjem organa za kretanje ukupnog postotka u visini najmanje 70%.

Povlastica se odnosi na četiri putovanja godišnje željeznicom ili brodom unutar Repulike Hrvatske, a izdana objava vrijedi 60 dana za oba smjera. Jednim putovanjem smatra se odlazak iz polaznog mjesta u uputno mjesto i povratak nazad. Povlastica se odnosi na prijevoz brodom i na prijevoz u prvom i drugom razredu putničkog ili brzog vlaka.

Osobe s područja Grada Zagreba povlasticu mogu ostvariti u Gradskoj upravi, Gradskom uredu za socijalnu  zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel za zaštitu osoba s invaliditetom, na Trgu Stjepana Radića 1, soba 236, II kat, tel. 01/6101236, a osobe s područja izvan grada Zagreba pri nadležnom Županijskom uredu.

Za ostvarenje povlastice potrebno je dostaviti presliku rješenja o stupnju i visini tjelesnog oštećenja (ako ih postoji više – onda sva), presliku osobne iskaznice te OIB. Pratnja treba u navdeni ured doći osobno prilikom podnašanja prvog zahtjeva te ponijeti presliku osobne iskaznice i OIB.

 

PRIJEVOZ VOZILA NA DRŽAVNIM TRAJEKTNIM LINIJAMA

Pravo na besplatan prijevoz na državnim trajektnim linijama za korisnika, pratnju i osobno vozilo ostvaruju osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80% ili više, oštećenje osjetila vida 100%, gluhoslijepe osobe sa 100%-tnim tjelesnim oštećenjem, osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju s utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja. Besplatan prijevoz ostvaruje se putem Iskaznice za osobe s invaliditetom koju je moguće ishoditi putem platforme e-Građani ili Agencije za obalni linijski pomorski promet (e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., tel: Tel: 021/329371, 392372).

 

POMOĆ ZA VRIJEME PUTOVANJA AVIONOM

Pomoć za vrijeme putovanja avionom u tvrtki Croatia Airlines mogu zatražiti sve osobe s invaliditetom uz prethodno poslan zahtjev 72 sata prije leta, a najkasnije 24 sata prije leta. Za detalje se potrebno obratiti u Kontakt centar (e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., tel: 072/50050). 

 

 

TURISTIČKA PRISTOJBA

Turističku pristojbu ne plaćaju osobe s invaliditetom s utvrđenim tjelesnim oštećenjem u visini 70 ili više postotaka te jedan pratitelj, a što dokazuju odgovarajućim dokumentima.

 

POPUST ISKON-a

ISKON omogućuje osobama s invaliditetom s utvrđenim tjelesnim oštećenjem u visini 80 ili više postotaka popust na mjesečnu naknadu u visini od 10%.

Popust vrijedi za sve Iskonove pakete fiksnog interneta, telefona i/ili Iskon.TV-a, bez sklapanja ugovorne obveze. Za detaljne informacije nazovite besplatni telefon 0800 1000 ili pregledajte službene mrežne stranice Iskon-a. 

 

POPUST HRT-a

HRT omogućuje osobama s invaliditetom s utvrđenim tjelesnim oštećenjem ukupnog postotka najmanje 80% uz određene dijagnoze popust ili oslobođenje od plaćanja mjesečne naknade.

Pravo na oslobađanje od plaćanja pristojbe u visini od 50%, ostvaruju sljedeći obveznici plaćanja mjesečne pristojbe: punoljetne osobe oboljele od mišićne distrofije ili srodnih neuromišićnih oboljenja; punoljetne osobe koje su preboljele cerebralnu ili dječju paralizu s oštećenjem organa za kretanje preko 80%; punoljetne osobe s dijagnozama: paraplegija, tetraplegija, hemiplegija, sc.multiplex, amputacija donjih extremiteta s oštećenjem organa za kretanje preko 80%; punoljetne osobe sa 100% oštećenjem sluha.
Pravo na oslobađanje od plaćanja pristojbe u cijelosti ostvaruju sljedeći obveznici plaćanja mjesečne pristojbe: 100% slijepe osobe; osobe s invaliditetom I i II grupe (100% invaliditeta) koje primaju invalidske naknade kao ratni ili  mirnodopski vojni invalidi ili invalidi policije (ne civilni); bolesnici koji se liječe dijalizom bubrega; gluhoslijepe osobe koje po jednom od oštećenja (gluhoća ili sljepoća) imaju 100% oštećenja.

Za ostvarenje povlastice potrebno se obratiti u HRT, Prisavlje 3, 01/6342634.

 

POPUST U KAZALIŠTIMA

Popust u kazalištu Gavella u visini od 50% na punu cijenu ulaznice, moguć je za sve osobe s invaliditetom uz predočenje dokumenta kojim dokazuju status osobe s invaliditetom. Potrebno se obratiti u kazalište Gavella, Frankopanska 10, Zagreb Gavella.

Popust u kazalištima Kerempuh, Histrion, Hrvatskom kazalištu (HNK), Zagrebačkom kazalištu mladih (ZKM), Centru za kulturu Trešnjevka (CeKaTe), Zagrebačkom gradskom kazalištu Komedija, Gradskom dramskom kazalištu Gavella i Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog moguć je za sve osobe s invaliditetom uz predočenje dokumenta kojim dokazuju status osobe s invaliditetom. Potrebno se obratiti u pojedino kazalište: Kerempuh, Histrion, HNK, ZKM, CeKaTe, Komedija, Gavella, Lisinski.

 

 

BESPLATAN ULAZ U MUZEJ GRADA ZAGREBA

Besplatan ulaz u Muzej grada Zagreba, Opatička 20, Zagreb, moguć je za sve osobe s invaliditetom (uz eventualno predočenje članske knjižice) prvi utorak u mjesecu. Ako je riječ o grupi (minimalno 10 osoba) koja želi vodiča (besplatno), potrebno je zatražiti vodiča na samom ulazu u Muzej.

 

 

ČLANSTVO U NACIONALNOJ SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI

Osobe s invaliditetom i osobe u njihovoj pratnji oslobođene su plaćanja članarine u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici prilikom upisa ili produljenja članstva u NSK. To pravo mogu ostvariti predočenjem potvrde o upisu u Registar osoba s invaliditetom.

 

POPUST U VRTIĆIMA GRADA ZAGREBA

Roditelji s invaliditetom s prebivalištem na području grada Zagreba ostvaruju olakšice u plaćanju redovitog programa olakšice u plaćanju redovitog programa prilikom plaćanja mjesečnog iznosa za sudjelovanje djeteta u vrtiću prema sljedećim kriterijima:

  • dijete roditelja osobe s invaliditetom (100% i 90%) – oslobađa se od obveze sudjelovanja u cijeni programa,
  • dijete roditelja osobe s invaliditetom (80% do 60%) – plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
  • dijete roditelja osobe s invaliditetom (50% i manje) – plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Roditelj se može koristiti samo jednom olakšicom koja je za njega najpovoljnija.

 

 

 ULAZ U NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA

Besplatne ulaznice u Nacionalni park Plitvička jezera mogu ostvariti sve osobe s tjelesnim oštećenjem utvrđenog ukupnog postotka u visini 50 ili više postotaka. Popust se ostvaruje na ulaznim recepcijama Ulaza 1 i Ulaza 2 Nacionalnog parka Plitvička jezera.

 

OSLOBOĐENJE PLAĆANJA JAVNOBILJEŽNIČKIH PRISTOJBI

Prema Zakonu o javnobilježničkim pristojbama plaćanja javnobilježničkih pristojbi oslobođene su osobe s invaliditetom, a svoj status dokazuju na temelju odgovarajućih isprava.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok