Brošura "Ugovor o doživotnom / dosmrtnom uzdržavanju prilika ili..."

Brošura "Ugovor o doživotnom / dosmrtnom uzdržavanju prilika ili..." tiskana je u okviru projekta "Bezbrižna treća dob" u mjesecu listopadu 2017. godine, uz sufinanciranje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Brošura