Glasilo invalida rada (GIR)

Glasilo Invalida Rada je časopis Udruge invalida rada Zagreba koji se izdaje jednom godišnje - u ožujku - u tiskanom i digitalnom obliku.

UIR Zagreba je svoje prvo Glasilo invalida rada, GIR izdala u prosincu 2002. godine.
Ideja se rodila s ciljem informiranosti članova UIR Zagreba o raznim aktivnostima, aktualnim događanjima i novostima, kao i s ciljem informiranja javnosti.

Od 2002-2011. godine Glasilo se tiskalo četiri puta godišnje u manjem formatu (A5), a od 2011-2020. godine, Glasilo dva puta godišnje u većem formatu (A4), novom dizajnu te kvalitetnijem papiru i u boji.

Sve koji imaju kakav komentar, mišljenje, prijedlog, ideju ili kritiku vezanu uz sadržaj Glasila, pozivamo da nam isto pošalju putem e-pošte.

Takodjer pozivamo sve zainteresirane za objavu reklama i članaka u Glasilu da nas kontaktiraju putem e-pošte.

Glasilo je dostupno za besplatno preuzimanje u prostorijama Udruge u mjesecima izdavanja ili ovdje: GIR 53 , a prelistati ga možete i na sljedećoj poveznici: GIR 53 on-line.

  

 


GIR 52 

GIR 51

GIR 50


GIR 49

GIR 48

GIR 47

GIR 46

GIR 45

GIR 44

GIR 43

GIR 42

GIR 41

GIR 40


GIR 39

GIR 38

GIR 37

GIR 36

GIR 35

GIR 34

GIR 33

GIR 32

GIR 31

GIR 30


GIR 29

GIR 28

GIR 27

GIR 26

GIR 25

GIR 24

GIR 23

GIR 22

GIR 21

GIR 20


GIR 19

GIR 18

GIR 17

GIR 16

GIR 15

GIR 14

GIR 13

GIR 12

GIR 11

GIR 10


GIR 9

GIR 8

GIR 7

GIR 6

GIR 5

GIR 4

GIR 3

GIR 2

GIR 1