Zajedno smo jači

ZAJEDNO SMO JAČI

Zajedno smo jači naziv je trogodišnjeg programa koji je Udruga invalida rada Zagreba (UIR Zagreba) provela u razdoblju od 01.06.2014-31.05.2017. godine u partnerstvu s Domom za starije osobe Ježdovec, a uz sufinanciranje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U trogodišnjem su se razdoblju u program uključila 2.173 korisnika s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije od čega 872 muškarca (40,13%) i 1.301 (59,87%) žena u okviru 8.666 organiziranih aktivnosti sa sveukupno 62.284 sudjelovanja.

Dok se veći dio aktivnosti provodio u prostorijama UIR Zagreba, dio njih provodio se u prostorijama Doma za starije osobe Ježdovec, zatim prostorima naših suradnika i na otvorenim prostorima u Gradu Zagrebu, njegovoj okolici i Zagrebačkoj županiji.
Aktivnosti su se provodile invdividualno i grupno, u vidu radionica, prezentacija, predavanja, savjetovanja, izložbi i nastupa. Korisnici su se u iste uključivali od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00-20,00 sati, a ponekad i vikendom.   
Uzevši u obzir velik broj uključenih korisnika i imajući na umu njihove potrebe i interese, aktivnosti pobliže opisane u nastavku bile su grupirane prema zdravstvenom statusu samih korisnika i tematici.

Grupa edukacijskih radionica korisnicima je omogućila usvajanje osnova stranih jezika (engleski, talijanski, njemački i španjolski) i usavršavanje konverzacijskih vještina na tim stranim jezicima.
Edukacijske radionice korisnicima su osigurale i usvajanje osnova za samostalno korištenje računala što im je pak omogućilo uključivanje u virtualni svijet.
Foto grupa usvojila je osnove digitalne fotografije i obrade istih, a potom je te osnove unaprijedila i prikazala kroz nekoliko izložbi postavljenih u prostorijama UIR Zagreba, domova za starije osobe Ježdovec i Sv. Josip te Hrvatskog saveza udruga invalida rada. Motive za svoje fotografije polaznici su pronalazili u programskim aktivnostima, ali i u prirodnim okruženjima.
Grupa koja okuplja ljubitelje ljekovitog bilja na svojim je radionicama učila prepoznavati vrste ljekovitog bilja te načine njihove primjene kod raznih oboljenja i njege tijela.
U okviru alternativnih radionica članovi su naučili tehnike opuštanja kao metode samopomoći, a koje su nastavili primjenjivati samostalno u svojim domovima.
Zaljubljenici prirodnih preparata na radionicama aromaterapije usvojili su znanja o primjeni aromaterapije u svakodnevnom životu.
Korisnicima koji do sada nisu imali mogućnost naučiti plivati, osigurali smo školu plivanja, a korisnicima s već ranije usvojenim osnovnim plivačkim znanjima osigurali smo usavršavanje tih znanja. Iako nisu bili u prilici uključiti se u neke od sportskih natjecanja organiziranih od strane plivačkih klubova, dio korisnika s ponosom se natjecao u plivanju u okviru "Memorijala Marije Topić" u organizaciji UIR Zagreba.

U nabrojane edukacijske aktivnosti u trogodišnjem razdoblju provedbe programa uključila su se 364 člana (98 muškaraca, 266 žena) kroz 830 organiziranih aktivnosti sa sveukupno 6.717 sudjelovanja.

 

U okviru sportskih radionica korisnici su trenirali šah, belot, pikado, viseću kuglanu, igru preciznosti-nabaci krug te stolni tenis u prostorijama UIR Zagreba dok su kuglanje trenirali u kuglani Kuglačkog kluba Medveščak – 1958. Svoje sposobnosti korisnici su imali priliku pokazati na turnirima i natjecanjima u organizaciji UIR Zagreba te srodnih udruga s područja cijele RH.
Svoja sportska znanja i vještine najbolji pojedinci pokazali su na tradicionalnim i međunarodnim susretima osoba s invaliditetom u Mariji Bistrici, Kutini, Križevcima, Pakracu i Karlovcu te na sportskim manifestacijama u Zagrebu: Maksimirske jeseni, sportska natjecanja osoba s invaliditetom u organizaciji URIHO-a, Prvenstvima Hrvatske u stolnom tenisu za osobe s invaliditetom u organizaciji Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom, Jarunskim susretima u organizaciji Sport za sve Centar te susretima s drugim udrugama invalida rada s područja cijele Republike Hrvatske na Memorijalu Marije Topić, kao i internim turnirima UIR Zagreba.
Opuštajuću razbibrigu i natjecateljsko ushićenje članovi su ostvarili na danima predviđenim za društvene igre.

U nabrojane sportske aktivnosti u trogodišnjem razdoblju provedbe programa uključila su se 153 člana (79 muškaraca, 74 žena) kroz 680 organiziranih aktivnosti sa sveukupno 6.448 sudjelovanja.

 

Plesne radionice omogućile su korisnicima programa pregršt zabave i radosti kroz pokret, poboljšanje socijalnih vještina i bolju komunikaciju te razvoj funkcionalnih sposobnosti. Prema interesu i afinitetima birali su između standardnih i latino plesova, folklornih te terapijsko-orijentalnih plesova. Uvježbane koreografije, kako u parovima, tako i u plesnim grupama, prikazali su na mnogim internim i javnim manifestacijama.

U nabrojane plesne aktivnosti u trogodišnjem razdoblju provedbe programa uključilo se 178 članova (47 muškaraca, 131 žena) kroz 314 organiziranih aktivnosti sa sveukupno 3.103 sudjelovanja.

 

Kreativno-likovne radionice i radionice ručnih radova najčešće su bile najčvršća poveznica s partnerima na programu. Iz zajedničkih radionica proizašli su brojni unikatni radovi kroz izražavanje bojom, tkaninom i masom za modeliranje – radovi koji će trajno sjećati na prijateljstva članova UIR Zagreba i štićenika Doma za starije osobe Ježdovec.  
Crtanje i slikanje umjetnička je radionica kroz koju se primijetio poseban napredak polaznika u crtanju olovkom, ugljenom, temperama i akvarelom. Osim kreativnog aspekta, radionica je donijela i elemente opuštajuće art ekspresivne terapije koju smo integrirali u gotovo sve radionice.

U nabrojane kreativno-likovne aktivnosti u trogodišnjem razdoblju provedbe programa uključilo se 68 članova (9 muškaraca, 59 žena) kroz 212 organiziranih aktivnosti sa sveukupno 2.086 sudjelovanja.

 

U okviru psiholoških i psihoterapijskih radionica korisnicima su bile omogućene psihološka i duhovna pomoć te individualna i grupna psihoterapija plesom i pokretom, umijeće življenja, hagioterapija i logoterapija. Ovaj segment usluge smatramo izuzetno važnim za članove UIR Zagreba, a što je potvrdila i povećana zainteresiranost kroz protekle tri godine programa.

U nabrojane psihološke aktivnosti u trogodišnjem razdoblju provedbe programa uključilo se 107 članova (21 muškarac, 86 žena) kroz 118 organiziranih aktivnosti sa sveukupno 1.646 sudjelovanja.

 

Osim usvojenih osnova glume, polaznici dramske radionice naučili su obogatiti svoju osobnost i ponašanje kroz interpretacije i improvizacije emocija i zadanih situacija. Na taj je način radionica bila svojevrsno oslobađanje od treme, nelagode i tjeskobe, a u nekoliko su navrata zanimljive i humoristične igrokaze i skečeve javno izveli.
U okviru ove radionice okupio se i mali broj zaljubljenika u knjige koji su se nalazili s ciljem poboljšanja kvalitete čitanja i literature općenito, a onima koji to nisu bili u mogućnosti raditi sami, omogućeno je čitanje knjiga.

U nabrojane dramske aktivnosti u trogodišnjem razdoblju provedbe programa uključila su se 22 člana (6 muškaraca, 16 žena) kroz 21 organiziranu aktivnost sa sveukupno 101 sudjelovanjem.

 

Glazbena radionica obuhvaćala je organizirane poduke iz pjevanja i sviranja. Dok su se poduke odvijale u prostorijama UIR Zagreba, pjevački zbor je nakon vrijednog uvježbavanja često nastupao na internim i javnim manifestacijama te uveseljavao štićenike brojnih domova za starije osobe, a posebice štićenike partnera, Doma za starije osobe Ježdovec.

U nabrojane glazbene aktivnosti u trogodišnjem razdoblju provedbe programa uključila su se 82 člana (26 muškaraca, 56 žena) kroz 275 organiziranih aktivnosti sa sveukupno 4.952 sudjelovanja.

 

Najposjećenije aktivnosti bile su vezane za rekreacijska vježbanja čemu u prilog govori činjenica da se od ukupnog broja sudjelovanja, njih 43% (26.703) odnosilo isključivo na te radionice. Sve radionice vodile su stručne osobe, bilo da je riječ o zaposlenim djelatnicima UIR Zagreba, bilo o volonterima. Korisnici su se uključivali u aktivnosti korektivne gimnastike, aerobike, aquaaerobike, vježbi istezanja, joge, nordijskog hodanja, planinarenja i kardio treninga. Sve aktivnosti koordinirali su dipl. trener spec. sportske rekreacije i prof. kineziologije, a grupe korisnika formirane su i prilagođene njihovim dijagnozama, mogućnostima i željama.

U nabrojane aktivnosti rekreacijskog vježbanja u trogodišnjem razdoblju provedbe programa uključilo se 505 članova (106 muškaraca, 399 žena) kroz 2.609 organiziranih aktivnosti sa sveukupno 29.545 sudjelovanja.

 

Organizirana predavanja i prezentacije održavali su gosti predavači te djelatnici UIR Zagreba. Teme su bile odabrane prema željama i prijedlozima samih članova UIR Zagreba, a najčešće su bile vezane za preventivu i zaštitu zdravlja, nabavku i korištenje raznih ortopedskih pomagala, ostvarivanje prava i povlastica za osobe s invaliditetom, korištenje pametnih telefona, volonterstvo, humanitarno djelovanje, ekologiju te vrste i realizacija aktivnosti UIR Zagreba.

U nabrojane aktivnosti predavanja i prezentacija u trogodišnjem razdoblju provedbe programa uključilo se 657 članova (204 muškaraca, 453 žena) kroz 74 organizirane aktivnosti sa sveukupno 1.730 sudjelovanja.

 

Preventivno-zdravstvena akcija korisnicima je omogućila kontrolu zdravstvenog stanja kroz redovite mjesečne kontrole glukoze, triglicerida i kolesterola u krvi, a zahvaljujući nabavci digitalnog tlakomjera  iz programskih sredstava, članovima UIR Zagreba omogućena je svakodnevna i cjelodnevna mogućnost kontrole krvnog tlaka (osim vikendima) što je izuzetno važno kod oscilirajućeg tlaka. Osim spomenutih kontrola, članovi su redovito dobijali i savjete o pravilnom načinu prehrane.

U preventivno-zdravstvenu akciju u trogodišnjem razdoblju provedbe programa uključilo se 478 članova (189 muškaraca, 289 žena) kroz 90 organiziranih aktivnosti sa sveukupno 1.957 sudjelovanja.

 

Velik je interes bio iskazan i za savjetodavne usluge u okviru kojih su pravnik i prof. psihologije korisnicima omogućili grupna i individualna savjetovanja u skladu s potrebama korisnika. Iako se većina pravnih savjetovanja i pravne pomoći vezala za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te socijalnu zaštitu i skrb, pravnik je pružao savjete i pomoć i iz drugih područja kao što su građansko, obiteljsko i druga prava. Za razliku od pravnika, savjetovanja prof. psihologije većinom su se vezala za međuljudske odnose, komunikaciju, stres, toleranciju i sposobnost pozitivnog razmišljanja.

U nabrojane savjetodavne aktivnosti u trogodišnjem razdoblju provedbe programa uključilo se 1.407 članova (664 muškarca, 743 žena) kroz 2.397 organiziranih aktivnosti sa sveukupno 2.953 sudjelovanja.

 

Usluge mobilnog tima obuhvaćale su pružanje pomoći članovima koji se uslijed djelomične ili potpune te privremene ili trajne ograničenosti u kretanju nisu mogli uključiti  u neke od gore opisanih aktivnosti u prostorijama UIR Zagreba. Stoga su im savjete i pomoć u njihovim domovima i u skladu s njihovim potrebama i željama, pružali volonter, pravnik, viša medicinska sestra, prof. psihologije, prof. kineziologije i dipl. politolog.

Nabrojane usluge mobilnog tima u trogodišnjem razdoblju provedbe programa koristilo je 146 članova (41 muškarca, 105 žena) kroz 1.046 organizirane aktivnosti u 1.046 obilaska.

 

Kao što je u opisu pojedinih radionica navedeno, korisnici su, osim na izložbama, nastupali i na raznim događanjima, većina kojih se ponavljala kroz sve tri godine: Jarunski susreti, Tjedan udruga, Festival jednakih mogućnosti, Maksimirske jeseni, Dani DVD Brezovica, Dan UIR Zagreba, Dani otvorenih vrata Matice umirovljenika Grada Zagreba, Kestenijada u Hrvatskoj Kostajnici, Međunarodni dan starijih osoba, kampanja "16 dana aktivizma", Međunarodni dan osoba s invaliditetom, Međunarodni dan volontera, Advent u Zagrebu, Božićni domjenak UIR Zagreba, manifestacija "I mi smo zvijezde", Dani otvorenih vrata UIR Zagreba, Nacionalni dan invalida rada, Svjetski dan plesa, Memorijal Marije Topić, Međunarodni dan medicinskih sestara, Sajam Pravo doba – sajam za starije osobe, Koncert prijateljstva, Svjetski dan glazbe, Dani otvorenih vrata HSUIR-a.

 

Rezultati provedbe trogodišnjeg programa su višestruki i uspješni. Uključivanjem u organizirane opisane aktivnosti, korisnici su ostvarili životno zadovoljstvo, postigli socijalnu uključenost u život lokalne zajednice, stekli nova i unaprijedili već postojeća znanja i vještine, ojačali ojačani osobni integritet te samopoštovanje i samopouzdanje, kao i osjećaje ravnopravnosti i pripadnosti. Uz sve navedeno, očuvali su i poboljšali svoje psihičko, fizičko i mentalno zdravlje, a u konačnici uvelike poboljšali kvalitetu svog života.

Konstantnom promocijom programskih aktivnosti, internim i javnim nastupima korisnika te izložbama radova djelomično je senzibilizirana zajednica u pristupu invalidima rada. Ipak, do potpune senzibilizacije još je preostalo puno posla i truda te vrlo dug i nimalo lak put.

Kroz pravna savjetovanja, tematska predavanja i prezentacije te informiranost putem mailing liste i elektroničkog biltena, korisnicima je osigurana pravodobna obaviještenost o stanju u zakonodavstvu i sustavu socijalne skrbi, kao i o aktivnostima i djelovanju UIR Zagreba, a ujedno im je osigurana i odgovarajuća podrška u ostvarivanju prava.

Individualna i grupna savjetovanja pravnika i prof. psihologije te individualna pomoć pravnika i prof. psihologije u rješavanju konkretnih problema korisnika, kao i tematska predavanja i promocija programskih aktivnosti utjecale su na povećanu informiranost i afirmaciju pripadajućih prava korisnika.

U okviru programskih aktivnosti vodila se kontinuirana briga i o korisnicima koji su nepokretni ili teško pokretni pružanjem neophodne pomoći u njihovim vlastitim domovima i na njihov zahtjev.

Kao poseban uspjeh provedbe trogodišnjeg programa svakako je važno istaći zapošljavanje prof. kineziologije na neodređeno vrijeme. Ne samo da su time osnaženi ljudski i organizacijski kapaciteti UIR Zagreba, već je osigurano i produženo radno vrijeme na pet dana u tjednu po 12 radnih sati. Osim toga, organizirali smo i edukacijske sastanke volontera te je sve opisano rezultiralo povećanim brojem realiziranih aktivnosti i pruženih usluga, kao i obogaćenim sadržajima uvođenjem novih aktivnosti i usluga.
Značajan rezultat trogodišnje provedbe svakako je i zadovoljstvo korisnika pruženim uslugama u smislu njihova sadržaja, raznovrsnosti i broja, zatim zadovoljstvo korisnika stručnošću programskog tima te zadovoljstvo korisnika vezano za poboljšanje njihovog psihofizičkog zdravlja i kvalitete života uopće, kao i njihovog aktivnog uključivanja u život zajednice.
Uspješnost provedbe programskih aktivnosti ujedno je ojačala partnerstvo s Domom za starije osobe Ježdovec, a posljedica čega je nastavak zajedničke suradnje i na drugim projektima i programima te početak suradnje UIR Zagreba i s drugim domovima za starije osobe.

Važno je spomenuti da je provedba programskih aktivnosti doprinijela i razvoju socijalnih usluga u RH te pozitivno utjecaja na društvo i zajednicu. Navedeno se očituje u djelomično rasterećenom zdravstvenom sustavu, kontinuiranom proširenju izvaninstitucionalnih aktivnosti pružanja psihosocijalne i pravne pomoći, zatim pomoći u rješavanju problema i poteškoća korisnika, u osiguranju organiziranog i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena korisnika, obogaćenim sadržajima lokalne i regionalne zajednice vezanih za osobe s invaliditetom i osobe starije životne dobi te poboljšanju kvalitete njihova života.Uz sve opisano, u velikoj se mjeri poticalo i promoviralo volonterstvo čemu u prilog govori činjenica da se tijekom trogodišnjeg razdoblja u samu provedbu uključilo 47 volontera. Iako nažalost, danas nisu svi s nama, ovom prilikom zahvaljujemo svima na njihovom nesebičnom i vrlo značajnom doprinosu u poboljšanju kvalitete života invalida rada i starijih osoba s invaliditetom: Ban Ivanka, Barbarić Marija, Bejtović Samija, Bertović Drago, Boronić Radovan, Burić Aleksandra Marija, Eršek Tugomir, Fadljević Dario, Fenjveši Ružica, Fištrek Paula, Galović Ema, Gilabert Rayos Paula, Gonçalves Pâmela Oliveira, Hajnal Darko, Horvatić Ivan, Jurić Kristijan, Katanec Nada, Kolar Dunja, Kolak Danica, Kovačić Asta, Krvavica Sandra, Kustec Željko, Lazić Anamarija, Legvart Damir, Maravić Nataša, Miljković Dušan, Mustić Ludovika, Obradović Milivoje, Piškur Mario, Pongrac Dragica, Pongrac Silvana, Premužić Blanka, Qirjollari Xhorxhina, Peršić Mira, Raguž Martina, Skert Boško, Smontara Ljiljana, Stepić Sabina, Sugović Marijana, Škec Tomo, Škulić Julija, Štrkonjić Miralem, Tremljan Franjo, Vučković Valentina,  Vukelić Zoltan, Zvonar Tihomir i Žeželić Melita.Vrednovanje provedbe programa ukazalo je na uspješnost, a koja je ocijenjena na temelju razine ispunjenja planiranih ciljeva u odnosu na postavljene, zatim na temelju broja korisnika uključenih u provedbu programskih aktivnosti, broja i vrsti pruženih usluga, ocjenom zadovoljstva korisnika pruženim uslugama te ocjenom utjecaja na ostvarivanje zacrtanih ciljeva.

Promocija programa provođena je kroz redovita ažuriranja mrežne stranice UIR Zagreba (www.uir-zagreb.hr) i društvenih  mreža (Facebook, Instagram, YouTube) te redovitim obavještavanjem putem oglasnih ploča, e-biltena, e-pošte, SMS poruka i službenog časopisa "Glasilo invalida rada, GIR".
Uz navedeno, promociju programskih aktivnosti UIR Zagreba provodila je i kroz niz prezentacija, nastupa i izložbi organiziranih u svojim prostorijama te prostorijama partnera i suradnika te u okviru javnih manifestacija od kojih je neke organizirala samostalno, a u nekima sudjelovala na poziv drugih organizatora. Tijekom svih manifestacija distribuirani su promidžbeni materijali, izlagani unikatni radovi, demonstrirane uvježbane koreografije rekreacijskih aktivnosti ili pak izvedeni uvježbani glazbeni, dramski i plesni nastupi.

Unatoč činjenici da su mediji nedovoljno zainteresirani za rad neprofitnih organizacija, neki su povremeno pratili opisane programske aktivnosti na čemu im i ovom prilikom zahvaljujemo: internet portali (IN-portal, Zagrebinfo.hr), radio postaje (Sljeme, Martin, Marija, Hrvatski radio Drugi program, 92-fm, Laganini FM) te televizijske postaje (HRT, Jabuka TV, Z1).

Pozivamo i vas!  Nemojte čekati!  Nemojte gubiti vrijeme!  Dođite!  Priključite nam se!
Jer, neovisno o završetku trogodišnjeg programa, mi smo i dalje tu za vas, a zajedno smo zaista jači !

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok