Povlastice nevezane uz članstvo

Što je sve moguće ostvariti na temelju rješenja izdanih od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, neovisno o učlanjenju u UIR Zagreba?

 

Svaka nova promjena Zakona ili odluka bit će pravovremeno uvrštena u ove informacije.

 

REGISTAR OSOBA S INVALIDITETOM (ROI)

Sve osobe s invaliditetom imaju mogućnost zatražiti potvrdu o upisu u Registar osoba s invaliditetom putem portala e-Građani https://gov.hr i putem e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Važno je provjeriti jesu li upisani podaci istovjetni s podacima o tjelesnom oštećenju navedenima u Rješenju o tjelesnom oštećenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Potvrda se izdaje u opće svrhe kao dokaz da je osoba upisana u Registar osoba s invaliditetom.

 

NACIONALNA i EUROPSKA ISKAZNICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Nacionalna i Europska iskaznica za osobe s invaliditetom su javne isprave na temelju kojih osobe s invaliditetom ostvaruju povlastice u prometu uređene Zakonom o povlasticama u prometu. Rok važenja Nacionalne i Europske iskaznice za osobe s invaliditetom je pet (5) godina od datuma izdavanja ili do promjene statusa nositelja prava.

Za izdavanje navedenih iskaznica nadležna je Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. (AKD – Zagreb, Savska cesta 31, tel. 01/3657610, 0800 0440) koja će prilikom ustrojavanja Službenog registra prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti po službenoj dužnosti provesti upravni postupak za izdavanje navedenih iskaznica, a potencijalni korisnici trebaju provjeriti jesu li upisani u Registar osoba s invaliditetom.

Sve informacije vezane uz nov sustav izdavanja Nacionalne i Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom dostupne su i na mrežnoj stranici projekta "Unaprjeđenje sustava korištenja prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti - C1.4. R1-I2 (MOSI)" koji provode Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i AKD: https://mosi.akd.hr, a upit je moguće poslati na e-adresu korisničke podrške projekta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na e-adresu AKD-a: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Povlastice u prometu koje će se ostvarivati upotrebom Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom opisane su u nastavku.

  • Popust u ŽELJEZNIČKOM PUTNIČKOM PRIJEVOZU – Povlastica u iznosu 75% od redovne cijene vozne karte ostvaruje se za četiri putovanja godišnje. Na navedenu povlasticu pravo imaju sljedeće odrasle osobe: slijepe osobe i osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, s vrlo velikim smanjenjem vida (oštrina vida boljeg oka manja od 0,05 %), gluhoslijepe osobe, osobe s potpunim gubitkom sluha na oba uha čije oštećenje organizma iznosi 100 %, osobe s intelektualnim teškoćama (težim i teškim), osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno oštećenje donjih ekstremiteta 70 ili više postotaka, osobe na trajnoj dijalizi sa 100 % tjelesnog oštećenja. Pratitelj navedenih osoba ostvaruje pravo na besplatnu vožnju.
  • Popust u POMORSKOM PUTNIČKOM PRIJEVOZU – Povlastica u iznosu 75% od redovne cijene vozne karte ostvaruje se za četiri putovanja godišnje. Na navedenu povlasticu imaju pravo osobe s invaliditetom s tjelesnim oštećenjem na donje ekstremitete od 70 ili više postotaka, osobe s oštećenjem vida od 90% oštećenja organizma kojima nije utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja i osobe na trajnoj dijalizi sa 100% tjelesnog oštećenja kojima nije utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja. Pratitelj navedenih osoba ostvaruje pravo na besplatan prijevoz.
  • Besplatan prijevoz na DRŽAVNIM TRAJEKTNIM LINIJAMA – Ostvaruje se za korisnika, pratnju i osobno vozilo, a tu povlasticu mogu ostvariti osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80 ili više postotaka, osobe s invaliditetom s utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja i djeca s teškoćama u razvoju s utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja.
  • GODIŠNJA NAKNADA za uporabu javnih cesta i cestarine (koja se plaća prilikom registracije motornih i priključnih vozila (osobnog vozila) ili prilikom produženja važenja prometne dozvole) – Naknadu ne plaćaju osobe s 80 ili više postotaka tjelesnog oštećenja i osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta u visini 60 ili više postotaka. Povlasticu je moguće ostvariti za jedno osobno vozilo koje imaju u svom vlasništvu, odnosno za vozilo koje koriste na temelju ugovora o leasingu.
  • CESTARINA za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i slično) – Cestarinu ne plaćaju osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta u visini 80 ili više postotaka, kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100% i kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila sluha od 100%. Osoba povlasticu može ostvariti za osobno vozilo kojim se prevozi isključivo onda kada prijevoz obavlja kao prijevoz za osobne potrebe osobe s invaliditetom i isključivo kada se osobe s invaliditetom nalaze u tom osobnom vozilu.

 

Povlastice koje će se ostvarivati upotrebom Europske iskaznice za osobe s invaliditetom odnosit će se na prava ili korištenje komercijalnih popusta na usluge u području turizma, kulture, sporta, zabave i drugim područjima koja će priznati pogodnosti osobama na temelju stečenog statusa invaliditeta i određenih definiranih tjelesnih oštećenja. AKD će upostaviti mrežnu stranicu na kojoj će biti objavljeni svi pružatelji prava ili usluga u navedenim područjima.

 

EUROPSKA PARKIRALIŠNA KARTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom mogu ostvariti osobe s invaliditetom 80 ili više postotaka tjelesnog oštećenja i osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta u visini 60 ili više postotaka. Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom javna je isprava koja omogućava pravo na parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališno mjesto koje je za tu svrhu posebno obilježeno i vrijedi isključivo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom koja ostvaruje pravo na tu kartu ili kada se ta osoba nalazi u vozilu. Rok važenja Europske parkirališne karte je pet (5) godina od datuma izdavanja ili do promjene statusa nositelja prava. Navedenu kartu izdaje AKD koji će prilikom ustrojavanja Službenog registra prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti po službenoj dužnosti provesti upravni postupak za izdavanje navedene iskaznice, a potencijalni korisnici trebaju provjeriti jesu li upisani u Registar osoba s invaliditetom. 

Europska parkirališna karta izrađena je od sintetičkog materijala visoke otpornosti na mehaničke i atmosferske utjecaje. Podaci na Europskoj parkirališnoj karti zaštićeni su transparentnim lakom otpornim na UV zračenje. Cjelokupni dokument prošao je opsežna testiranja izdržljivosti pri međunarodnom akreditiranom laboratoriju i dobio potvrdu o izdržljivosti od minimalno pet (5) godina u uobičajenom načinu upotrebe. Uz navedene zaštite, dokument ne treba nikakve dodatne zaštite. Za dodatne informacije pogledajte video upute: https://www.facebook.com/61554684457765/posts/122121337616156148/.

 

PARKIRANJE
vozila osoba s invaliditetom izvan posebno označenih mjesta za parkiranje

Osobe s invaliditetom u gradu Zagrebu, osim na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, bez naknade jedno svoje vozilo mogu parkirati i na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate koja nisu posebno obilježena kao mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, a najduže dva sata tijekom jednog dana.

Za ostvarenje povlastice potrebno se obratiti organizatoru parkiranja (Zagrebparking, Ulica Grada Vukovara 41) ili putem ePK portala Zagrebačkog holdinga za kupnju parkirališnih karata (portal). Naljepnica vrijedi jednu (1) godinu, a trošak izrade i izdavanja iste je 4,00 €.

Pravo na ostvarivanje ove pogodnosti mogu ostvariti sve osobe koje posjeduju važeći znak pristupačnosti, bez obzira na to imaju li prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu.

Osoba u čiju korist je naljepnica izdana može zatražiti da se odobri izdavanje naljepnice za drugo vozilo (drugu registarsku oznaku), što se smatra novim izdavanjem naljepnice. 

 

BESPLATAN ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ 

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 13. prosinca 2023. godine određeno je da će se od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine provoditi pilot projekt besplatnog željezničkog prijevoza umirovljenika i osoba starijih od 65 godina. U okviru projekta navedene kategorije osoba moći će neograničeno koristiti željeznički prijevoz na području Republike Hrvatske u svrhe svakodnevnih i povremenih putovanja. 

Za ostvarivanje navedene pogodnosti potrebni su: 
1. pametna kartica HŽ putničkog prijevoza i
2. kupljeni profil po cijeni od 2,65 €.

Da bi se ostvarilo pravo na profil, potrebno je priložiti: 
1. ako se radi o umirovljenicima – ispravu o primanju mirovine HZMO-a i identifikacijski dokument,  
2. ako se radi o osobama starijim od 65 godina – identifikacijski dokument.

Umirovljenici i osobe starije od 65 godina koji imaju pametne kartice HŽ putničkog prijevoza na blagajni trebaju samo kupiti profil za besplatno putovanje po cijeni od 2,65 € do kraja 2024. godine, dok novi korisnici trebaju popuniti zahtjev za izdavanje pametne kartice HŽ putnički prijevoz.

Zahtjev je moguće preuzeti na blagajni ili sa stranice HŽ putnički prijevoz i potom ga, s potrebnom dokumentacijom, predati na blagajni ili putem e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Rok za izradu pametnih kartica je sedam (7) dana od dana predaje zahtjeva, a podižu se na blagajni na kojoj je predan zahtjev. U slučaju da je zahtjev predan putem navedene e-adrese, potrebno je e-poštom dostaviti i potvrdu o uplati iznosa 2,65 € na IBAN HR 9523400091510252920, nakon čega će pošiljatelj dobiti obavijest o mjestu preuzimanja pametne kartice.

Detaljnije informacije možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.hzpp.hr/besplatan-prijevoz-umirovljenika?p=271.

 

GODIŠNJA ČLANARINA ZA HAK

Popust prilikom plaćanja godišnje članarine za HAK u visini od 50% mogu ostvariti osobe s tjelesnim oštećenjem utvrđenog ukupnog postotka 50 ili više postotaka neovisno o dijagnozi.
Za ostvarenje povlastice, potrebno je u HAK predočiti rješenje o stupnju i visini tjelesnog oštećenja.


Popust od 30% pri kupnji povratnih prijevoznih karata za putovanja u Hrvatskoj u 1. i 2. razredu vlakova svih vrsta mogu ostvariti svi članovi HAK-a. Jedna karta s popustom može se kupiti na svim putničkim blagajnama uz predočenje važeće HAK-ove članske iskaznice ili zajedničke kartice HAK-a i Diners Cluba Adriatic. Također se može ostvariti popust od 20% u slučaju da član HAK-a putuje vlakom sa svojim vozilom. Dodatne informacije na tel. 060/333444.

 

 BESPLATAN ULAZ VOZILOM NA RŠC JARUN

Besplatan ulaz vozilom na RŠC Jarun ostvaruju osobe s invaliditetom s utvrđenim tjelesnim oštećenjem ukupnog postotka 70 ili više postotaka. Godišnja kartica vrijedi godinu dana od datuma izdavanja.

Za ostvarenje povlastice, odnosno dobivanje godišnje kartice potrebno se obratiti u Službu naplate parkiranja u Ustanovi Upravljanje sportskim objektima, RŠC Jarun. 

 

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dopunsko zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna osigurano je za osigurane osobe s invaliditetom koje imaju utvrđeno 100%-tno oštećenje organizma odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, zatim osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi u skladu s propisima o socijalnoj skrbi.

Za ostvarenje povlastice, potrebno se obratiti nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 

STOMATOLOŠKA AMBULANTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Stomatološka ambulanta prilagođena za osobe s invaliditetom radi u Domu zdravlja Centar, Zagreb, Runjaninova 4 (prizemlje desno), direktni telefon: 01/4897688 radnim danom od 9,00 do 15,00 sati.

 

OSLOBOĐENJE PLAĆANJA JAVNOBILJEŽNIČKIH PRISTOJBI

Prema Zakonu o javnobilježničkim pristojbama plaćanja javnobilježničkih pristojbi oslobođene su osobe s invaliditetom, a svoj status dokazuju na temelju odgovarajućih isprava.

 

TURISTIČKA PRISTOJBA

Turističku pristojbu ne plaćaju osobe s invaliditetom s utvrđenim tjelesnim oštećenjem u visini 70 ili više postotaka te jedan pratitelj, a što dokazuju odgovarajućim dokumentima.

 

POPUST HRT-a

HRT omogućuje osobama s invaliditetom s utvrđenim tjelesnim oštećenjem ukupnog postotka najmanje 80% uz određene dijagnoze popust ili oslobođenje od plaćanja mjesečne naknade.

Pravo na oslobađanje od plaćanja pristojbe u visini od 50%, mogu ostvariti sljedeći obveznici plaćanja mjesečne pristojbe: punoljetne osobe oboljele od mišićne distrofije ili srodnih neuromišićnih oboljenja; koje su preboljele cerebralnu ili dječju paralizu s oštećenjem organa za kretanje preko 80%; s dijagnozama: paraplegija, tetraplegija, hemiplegija, sc.multiplex, amputacija donjih extremiteta s oštećenjem organa za kretanje preko 80%; gluhe osobe sa 100% oštećenjem sluha: umirovljenici koji primaju mirovinu iz državnog proračuna RH u visini do 199,08 € koji su na dan 12. listopada 2015. godine evidentirani kao obveznici u evidenciji obveznika plaćanja mjesečne pristojbe u RH.
Pravo na oslobađanje od plaćanja pristojbe u cijelosti mogu ostvariti sljedeći obveznici plaćanja mjesečne pristojbe: 100% slijepe osobe; osobe s invaliditetom I i II grupe (100% invaliditeta) koje primaju invalidske naknade kao ratni ili  mirnodopski vojni invalidi ili invalidi policije (ne civilni); bolesnici koji se liječe dijalizom bubrega; gluhoslijepe osobe koje po jednom od oštećenja (gluhoća ili sljepoća) imaju 100% oštećenja.

Za ostvarenje povlastice potrebno se obratiti u HRT, Prisavlje 3, 01/6342634.

 

POPUST ISKON-a

ISKON omogućuje osobama s invaliditetom s utvrđenim tjelesnim oštećenjem u visini 80 ili više postotaka popust na mjesečnu naknadu u visini od 10%Popust vrijedi za sve Iskonove pakete fiksnog interneta, telefona i/ili Iskon.TV-a, bez sklapanja ugovorne obveze. Za detaljne informacije nazovite besplatni telefon 0800 1000 ili pregledajte službene mrežne stranice Iskon-a. 

 

BESPLATAN ULAZ U MUZEJ GRADA ZAGREBA

Besplatan ulaz u Muzej grada Zagreba, Opatička 20, Zagreb, moguć je za sve osobe s invaliditetom (uz eventualno predočenje članske knjižice) prvi utorak u mjesecu. Ako je riječ o grupi (minimalno deset (10) osoba) koja želi vodiča (besplatno), potrebno je zatražiti vodiča na samom ulazu u Muzej.

 

BESPLATAN ULAZ U GLAERIJU KLOVIĆEVI DVORI

Besplatan ulaz u Galeriju Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb, moguć je za sve osobe s invaliditetom (uz eventualno predočenje članske knjižice) kada su u pitanju izložbe, uz predočenje dokumenta kojim dokazuju status osobe s invaliditetom. Galerija

 

ČLANSTVO U NACIONALNOJ SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI

Osobe s invaliditetom i osobe u njihovoj pratnji oslobođene su plaćanja članarine u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici prilikom upisa ili produljenja članstva u NSK. To pravo mogu ostvariti uz predočenje dokumenta kojim dokazuju status osobe s invaliditetom.

 

POMOĆ ZA VRIJEME PUTOVANJA AVIONOM

Pomoć za vrijeme putovanja avionom u tvrtki Croatia Airlines mogu zatražiti sve osobe s invaliditetom uz prethodno poslan zahtjev 72 sata prije leta, a najkasnije 24 sata prije leta. Za detalje se potrebno obratiti u Kontakt centar (e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., tel: 072/50050). 

 

POPUST U KAZALIŠTIMA

Popust u kazalištu Gavella u visini od 50% na punu cijenu ulaznice, moguć je za sve osobe s invaliditetom uz predočenje dokumenta kojim dokazuju status osobe s invaliditetom. Potrebno se obratiti u kazalište Gavella, Frankopanska 10, Zagreb Gavella.

Popust u kazalištima Kerempuh, Histrion, Zagrebačkom kazalištu mladih (ZKM), Centru za kulturu Trešnjevka (CeKaTe), Gradskom dramskom kazalištu Gavella i Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog moguć je za sve osobe s invaliditetom uz predočenje dokumenta kojim dokazuju status osobe s invaliditetom. Potrebno se obratiti u pojedino kazalište: Kerempuh, Histrion, HNK, ZKM, CeKaTe, Komedija, Gavella, Lisinski.

POPUST U VRTIĆIMA GRADA ZAGREBA

Roditelji s invaliditetom s prebivalištem na području grada Zagreba ostvaruju olakšice u plaćanju redovitog programa olakšice u plaćanju redovitog programa prilikom plaćanja mjesečnog iznosa za sudjelovanje djeteta u vrtiću prema sljedećim kriterijima:

  • dijete roditelja osobe s invaliditetom (100% i 90%) – oslobađa se od obveze sudjelovanja u cijeni programa,
  • dijete roditelja osobe s invaliditetom (80% do 60%) – plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
  • dijete roditelja osobe s invaliditetom (50% i manje) – plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Roditelj se može koristiti samo jednom olakšicom koja je za njega najpovoljnija.

 

 ULAZ U NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA

Besplatne ulaznice u Nacionalni park Plitvička jezera mogu ostvariti sve osobe s tjelesnim oštećenjem utvrđenog ukupnog postotka u visini 60 ili više postotaka. Popust se ostvaruje na ulaznim recepcijama Ulaza 1 i Ulaza 2 Nacionalnog parka Plitvička jezera.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok