Etički kodeks - Etički standardi

Indeks Članka

ETIČKI STANDARDI

Članak 9.

Ovaj Kodeks odnosi se na sve članove, radnike i vanjske suradnike Udruge, sve projekte i programe koje Udruga provodi te sve ostale djelatnosti Udruge.

Članak 10.

Međusobni odnosi članova, radnika i vanjskih suradnika Udruge temelje se na uzajamnom poštivanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti i strpljenju.
Članovi, radnici i vanjski suradnici Udruge obvezni su poštovati privatnost drugih osoba čuvajući povjerljivost osobnih i drugih podataka (imena, prezimena, osobne adrese, osobne brojeve telefona, bračno stanje, ekonomski status, dijagnoze i slično).

Članak 11.

Član, radnik i vanjski suradnik Udruge ne smije ometati druge članove, radnike i vanjske suradnike u obavljanju njihovih dužnosti te izbjegavati aktivnosti koje mogu nepovoljno utjecati na osobe s kojima dolazi u kontakt, odnosno na realizaciju projekata ili programa Udruge.
Članovi, radnici i vanjski suradnici Udruge međusobno razmjenjuju mišljenja, ideje i informacije o pojedinim pitanjima od značaja za rad i djelovanje Udruge uvažavajući stavove i mišljenja drugih i promičući tolerantnost u međusobnim odnosima.

Članak 12.

Članovi Udruge izabrani u pojedina tijela Udruge u obnašanju povjerenih im dužnosti obvezni su pridržavati se odredbi ovog Kodeksa te svojim pozitivnim primjerom poticati ostale članove, radnike i vanjske suradnike Udruge na poštivanje utvrđenih etičkih principa.
Članovi Udruge izabrani u pojedina tijela Udruge obvezni su raditi na provođenju odluka i zaključaka tog tijela te se trebaju suzdržavati od javnog prezentiranja i komentiranja tijeka sjednica, odnosno rasprava i iznesenih stavova drugih članova tog tijela.

Članak 13.

Članovi, radnici i vanjski suradnici Udruge, svjesni specifičnosti i značenja svog djelovanja, moraju paziti da se takva njihova uloga na bilo koji način ne zloupotrijebi.
Ako član, radnik ili vanjski suradnik Udruge uoči zloupotrebu ili krivu interpretaciju rezultata aktivnosti ili dobivenih podataka iz provedenih projekata ili programa Udruge, obvezan je poduzeti potrebne aktivnosti da se to ispravi ili da se negativan učinak svede na najmanju moguću mjeru.

Članak 14.

Članovi, radnici i vanjski suradnici Udruge obvezni su dokumentaciju o svom radu u Udruzi pohranjivati i čuvati u Udruzi kako bi se osigurao i olakšao kontinuitet u radu Udruge, praćenje i uvid u rezultate njihovog rada te kako bi se zadovoljili institucijski i zakonski propisi.

Članak 15.

Svi projekti i programi koje Udruga podržava, pokreće ili pomaže moraju biti u skladu sa Statutom utvrđenim ciljevima Udruge.
Stručne osobe Udruge koje su angažirane na ostvarivanju projekata i programa Udruge obvezne su pridržavati se strukovnih kodeksa.
Udruga je dužna zahtijevati detaljan opis primjenjenih postupaka, namjena, valjanosti i pouzdanosti projekata i programa, dionici moraju biti upoznati sa svrhom projekta ili programa, a zabranjeno je svako neistinito informiranje dionika o ciljevima, prirodi i sadržaju projekta ili programa.

Dokumentacija

  • Statut
  • Etički kodeks
  • Izvještaji
  • Dokumenti

Statut Udruge invalida rada Zagreba: Statut

Opširnije

 

Na temelju članka 26. Statuta Udruge invalida rada Zagreba, Skupština Udruge invalida rada Zagreba, na 3. sjednici održanoj dana 15. travnja 2010. godine, donijela je

Opširnije

Za svaku proteklu godinu, Udruga invalida rada Zagreba sastavlja izvještaje o radu koja podnosi prvenstveno Skupštini UIR Zagreba, a potom i Gradskoj Upravi Grada Zagreba. Osim izvještaja o radu, UIR Zagreba sastavlja i FINA-i podnosi financijske izvještaje. Svi su izvještaji dostupni u nastavku.

Opširnije

Dokumenti, strategije, vodiči..

Opširnije

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok