Statut 2020. - Ciljevi i područje djelovanja

Indeks Članka

 

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Članak 13.

Udruga je osnovana s ciljem aktivnog sudjelovanja u društvenoj i individualnoj skrbi za invalide rada i ostale osobe s invaliditetom te s ciljem doprinosa zaštiti i unapređenju socijalnog, zdravstvenog, gospodarskog i pravnog položaja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom. Udruga je osnovana u svrhu stvaranja sustava u kojem će invalidi rada i ostale osobe s invaliditetom, kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima, biti tretirane tako da se i u radu i socijalnoj skrbi uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo te u svrhu poticanja društvene zajednice na stvaranje materijalnih i financijskih preduvjeta za rad i djelovanje udruga invalida rada i ostalih udruga osoba s invaliditetom na ekonomskim principima i prema postignutim rezultatima.

U okviru ciljeva iz stavka 1. ovog članka Udruga je osnovana i s ciljem poboljšanja kvalitete života, pružanja pomoći i potrebite skrbi o invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom.

Sukladno ciljevima, Udruga djeluje na područjima socijalne djelatnosti, ljudskih prava, zaštite zdravlja, međunarodne suradnje, demokratske političke kulture te kulture i umjetnosti.

Članak 14.

U svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih u članku 13. ovog Statuta, Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:
• prati, analizira i razmatra stanje te primjenu propisa na području prevencije invalidnosti, drugih oštećenja te zaštite invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom;
• aktivno sudjeluje u predlaganju novih zakona i propisa koji se izravno ili neizravno odnose na invalide rada i ostale osobe s invaliditetom te pomaže članovima u ostvarivanju njihovih prava;
• prikuplja i širi informacije o životnim prilikama invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom te inicira sveobuhvatno istraživanje o svim aspektima neprilagođene okoline koja izravno utječe na kvalitetu života invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom;
• inicira, planira i realizira programe i projekte koji promiču brigu i skrb o invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom;
• inicira, planira i realizira programe i projekte koji promiču medicinsku, edukativnu, profesionalnu i socijalnu rehabilitaciju;
• inicira, planira i realizira programe i projekte koji promiču projekte u području zdravstvene i socijalno-humanitarne zaštite;
• organizira i provodi aktivnosti na planiranju i pružanju socijalnih usluga sukladno zakonu;
• organizira, potiče i promiče volontiranje i njegove vrijednosti kao temelj civilnog društva i sredstvo rješavanja problema i zadovoljavanja potreba invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom pridonoseći jačanju individualne i društvene svijesti te solidarnosti;
• potiče akcije i surađuje s lokalnim, gradskim, županijskim i državnim tijelima uprave i resornim subjektima koji su profesionalno, stručno i osobno nadležni za rješavanje problematike invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, a u cilju zaštite invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom;
• aktivno sudjeluje u pružanju raznih oblika socijalne pomoći te daje upute i preporuke pri rješavanju problema svojih članova;
• pruža potporu u provođenju znanstvenih istraživanja od interesa za Udrugu, invalide rada i ostale osobe s invaliditetom te u provođenju izdavačke djelatnosti s ciljem unapređenja kvalitete života invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom;
• surađuje sa srodnim udrugama radi razmjene iskustava, planiranja zajedničkih aktivnosti i organiziranja skupova i susreta članova;
• formira radne skupine za unapređivanje pojedinih aktivnosti;
• organizira druženja, izlete, stručne, edukativne, sportske, rekreativne te kulturno-umjetničke aktivnosti za članove Udruge i širu javnost;
• prikuplja i statistički obrađuje podatke vezane uz osobe s invaliditetom.

Gospodarske djelatnosti Udruge su:
- promidžbene djelatnosti;
- prodaja svojih proizvoda na malo, sukladno Zakonu o trgovini;
- izdavanje publikacija iz područja svoje djelatnosti.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok