Statut 2020. - Sredstva i financiranje Udruge

Indeks Članka

 

VI. SREDSTVA I FINANCIRANJE UDRUGE

Članak 48.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja Udruga stekne uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima;
 • novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, fondova i/ili iz domaćih i inozemnih izvora;
 • nekretnine i pokretne stvari Udruge;
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom Udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 49.

Za ostvarivanje ciljeva te realizaciju programa i projekata, Udruga ostvaruje sredstva:

 • od članarina;
 • obavljanjem djelatnosti Udruge;
 • od prihoda koje ostvari trgovačko društvo čije je Udruga osnivač;
 • dobrovoljnim prilozima i darovima;
 • dotacijama iz državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i regionalne uprave i samouprave;
 • od fondova, fondacija i zaklada;
 • od sredstava dobivenih od domaćih i inozemnih organizacija i pojedinaca;
 • obavljanjem dopuštenih djelatnosti;
 • iz ostalih izvora, u skladu sa zakonom.

Imovinu Udruga može stjecati samo u skladu sa zakonom.

Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom.

Članak 50.

Kada u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit, ta se sredstva mogu koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje onih djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni ovim Statutom.

Udruga može osnivati trgovačka društva čiju će dobit koristiti u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Članak 51.

Udruga, osobe ovlaštene za zastupanje Udruge, članovi Udruge, zaposlenici Udruge i volonteri, za štetu učinjenu u Udruzi, odgovaraju u skladu s općim propisima o odgovornosti za štetu.

Udruga, osobe ovlaštene za zastupanje Udruge i članovi Udruge, za štetu Udruge učinjenu prema trećim osobama, odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

Članak 52.

Financijsko poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa zakonskim propisima, a na temelju financijskog plana koji se donosi za svaku kalendarsku godinu.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok