Statut 2020. - Stručni i administrativni poslovi

Indeks Članka

V. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA UDRUGE

Članak 46.

Stručne, organizacijske, administrativne, tehničke, pomoćne i njima slične poslove Udruge obavlja Stručna služba.

Rad Stručne službe uređuje se posebnim aktom.

Upravni odbor utvrđuje uvjete u pogledu stručne spreme i radnog iskustva za obavljanje stručnih poslova koji se u Udruzi obavljaju profesionalno.

Stručnom službom rukovodi voditelj Stručne službe.

Voditelja Stručne službe Udruge imenuje Upravni odbor, a njegov izbor traje do opoziva.

Voditelj Stručne službe obavlja sljedeće poslove i zadatke:

  • zajedno s predsjednikom, predlaže i odgovoran je za izvršenje programa rada i financijskog plana Udruge;
  • rukovodi radom Stručne službe;
  • provodi odluke, zaključke i druge akte tijela Udruge;
  • zajedno s predsjednikom, odgovoran je za pripremu sjednica tijela Udruge;
  • predlaže, a Upravni odbor donosi, opće akte kojima se uređuje unutarnji ustroj Stručne službe, radni odnosi, plaće i druga pitanja u svezi s poslovima i radnim zadacima;
  • sudjeluje po položaju u radu tijela Udruge bez prava odlučivanja;
  • obavlja i druge poslove određene odlukom Skupštine ili Upravnog odbora u skladu s ovim Statutom i općim aktima Udruge;
  • za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i predsjedniku.

Članak 47.

Obavljanje poslova koje ne može ili nije ekonomično da obavlja Stručna služba, predsjednik, ugovorom, može povjeriti trećim osobama.

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok