Statut 2020. - Statut i drugi opći akti

Indeks Članka

VII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 53.

Statut je temeljni akt Udruge i svi drugi akti Udruge moraju biti u skladu s odredbama ovog Statuta, a Statut mora biti u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. 

Članak 54.

Za donošenje Statuta, odnosno izmjene i dopune Statuta, potrebno je, na prijedlog Upravnog odbora, provesti javnu raspravu u trajanju od najmanje 30 dana.

Poticaj za izmjene i dopune Statuta može dati svaki član Udruge, a odluku o tome donosi Upravni odbor.

Prijedlog Statuta, odnosno prijedlog izmjena i dopuna Statuta, priprema Upravni odbor i podnosi Skupštini na usvajanje.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku određenom za donošenja Statuta.

Tumačenje ovoga Statuta daje Skupština Udruge, a tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor.

Članak 55.

Pojedina pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora uređuju se općim aktima koje donosi Upravni odbor.

Članak 56.

Unutarnja organizacija i ustrojstveni oblici Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena ovim Statutom, bit će uređena općim aktima koje donose tijela Udruge određena ovim Statutom.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok